Aktuality

Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE - stav k 13. 7. 2020   ***   

Schválené projekty 7. výzvy

Zastupitelstvo hlavního města Prahy schválilo na svém zasedání 26. 1. 2017 podporu a poskytnutí dotací z Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Žádosti o podporu byly předloženy v rámci výzvy č. 7 Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe. Přijaté žádosti prošly několikastupňovým hodnocením. Při něm pracovníci odboru a proškolení nezávislí hodnotitelé zjišťovali, zda projekty splňují podmínky formálních náležitostí a přijatelnosti a zda kvalita projektů odpovídá kritériím schváleným Monitorovacím výborem OP PPR. V rámci těchto 9 projektů podpoří Praha mezisektorovou spolupráci a transfer znalostí mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou. Schválené projekty v celkové výši 148 693 435,25 Kč by měly ověřit proveditelnost a zajistit komercializaci různorodých řešení, která reagují na potřeby městské samosprávy.

Aktuality


7.7.2020

Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 – stav k 13. 7. 2020


Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE – stav k 13. 7. 2020


26.6.2020

Pravidla pro žadatele a příjemce OP PPR


Vzhledem k přetrvávajícím potížím s webovými stránkami www.penizeproprahu.cz naleznete aktualní verzi Pravidel pro žadatele a příjemce OP PPR zde