Aktuality

Aktualizace harmonogramu výzev na rok 2017

Došlo k aktualizaci harmonogramu výzev na rok 2017, provedené změny v harmonogramu se týkají Prioritní osy 1, 2 a 4.

Prioritní osa 1 – Provedená změna v harmonogramu se týká Prioritní osy 1 – Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací, konkrétně: Výzva č. 39 – Zvyšování kvality a efektivity fungování vědeckotechnických parků, včetně inkubátorů III, vyhlášení výzvy bylo posunuto na 13. 12. 2017 a plánované zahájení příjmu žádostí na 15. 1. 2018.

Prioritní osa 2 – Provedená změna v harmonogramu se týká Prioritní osy 2 – Udržitelná mobilita a energetické úspory, konkrétně: Výzva č. 38 – ITI Preference povrchové městské veřejné dopravy, která byla zrušena.

Prioritní osa 4 – aktualizace byla schválena na jednání dílčí Plánovací komise pro prioritní osu 4 dne 26. 9. 2017. Provedená změna v harmonogramu se týká Prioritní osy 4 – Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti, konkrétně:  Výzva č. 28 – Inkluze a multikulturní vzdělávání,  vyhlášení výzvy bylo posunuto na 15. 11. 2017 a plánované zahájení příjmu žádostí na 18. 12. 2017. Výzva č. 36 – Navýšení kapacity předškolního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti, došlo ke změně druhu výzvy na průběžnou, zvýšení celkové alokace na 130 mil. Kč, rozšíření oprávněných příjemců, posunu vyhlášení výzvy na 25. 10. 2017, posunu plánovaného zahájení příjmu žádostí na  27. 11. 2017 a posunu plánovaného ukončení příjmu žádostí na 28. 6. 2018. Výzva č. 37 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol, došlo k navýšení celkové alokace na 100 mil. Kč a posunu plánovaného vyhlášení výzvy na 25. 10. 2017 a plánovaného zahájení příjmu žádostí na 27. 11. 2017

Více informací ohledně týkajících se změn naleznete v sekci Harmonogram výzev nebo v sekci Pro žadatele.