Aktuality

60. výzva – schválení projektů v ZHMP

Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 16. 12. 2021 schválilo usnesením č. 32/52 poskytnutí podpory 1 projektu, který byl předložen v rámci 60. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Podpora bude směřovat do oblasti „Inovační poptávka veřejného sektoru IV“.

Celková výše projektu činí 19,978 mil. Kč.

V rámci této výzvy bylo celkem schváleno 8 projektů s celkovými způsobilými výdaji 204,476 mil. Kč.