Aktuality

60. výzva – schválení projektů v ZHMP

Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 17. 6. 2021 schválilo usnesením č. 28/14 poskytnutí podpory 2 projektům, které byly předloženy v rámci 60. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Podpora bude směřovat do oblasti „Inovační poptávka veřejného sektoru IV“.

Celková výše projektů činí 77,188 mil. Kč.

V rámci této výzvy byly celkem schváleny 2 projekty s celkovými způsobilými výdaji 77,188 mil. Kč.