Aktuality

47. výzva Podpora komunitního života - navýšení alokace, více ZDE   ***   Stále otevřená výzva č. 46 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení   ***      ***   *** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***      ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE - stav k 12. 4. 2021.   ***   

Ukončena první fáze hodnocení a výběru projektů ve výzvě č. 47

Dne 2. 10. 2020 byla u projektů předložených ve výzvě č. 47 ukončena první fáze hodnocení a výběru projektů „kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí“. V této fázi bylo posuzováno celkem 128 žádostí o podporu s celkovými způsobilými náklady 492 986 781,73 Kč, z toho splnilo formální náležitosti a podmínky přijatelnosti celkem 122 žádostí o podporu s celkovými způsobilými náklady 469 698 071,63 Kč. 6 žádostí o podporu, s celkovými způsobilými náklady 23 288 710,10 Kč, bylo v rámci formálního hodnocení vyřazeno.

U projektů, které úspěšně prošly kontrolou přijatelnosti a formálních náležitostí, v současné době probíhá věcné hodnocení.

 

Počet předložených žádostí o podporu: 128

CZV projektu ze žádosti (Kč): 492 986 781,73

Alokace výzvy (Kč): 125 000 000


Počet úspěšných žádostí o podporu po kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti: 122

CZV projektu ze žádosti (Kč): 469 698 071,63

Počet neúspěšných žádostí o podporu po kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti: 6

CZV projektu ze žádosti (Kč): 23 288 710,10

Zveřejněné výsledky projektů se mohou ještě změnit, pokud bude některým žadatelem podána žádost o přezkum, která bude přezkumnou komisí uznána jako odůvodněná.

Aktuality


13.4.2021

47. výzva Podpora komunitního života – navýšení alokace výzvy


47. výzva Podpora komunitního života – navýšení alokace, více ZDE


19.3.2021

55. výzva – schválení projektů v ZHMP


55. výzva – schválení projektu v ZHMP