Aktuality

Prodloužení příjmu žádostí o podporu do výzvy č. 46 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení do června 2021   ***      ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE - stav k 30. 11. 2020.   ***   

38. výzva – aktualizace informací (k 1. 1. 2019)

K 1. 1. 2019 bylo do této výzvy zatím podáno 19 projektů v celkové výši 68,84 mil. Kč, což činí 164 % z celkové alokace výzvy (42 mil. Kč). V současné době je již alokace výzvy vyčerpána, nicméně stále průběžně probíhá formální a věcné hodnocení, v rámci kterých mohou být projekty vyřazeny a může se tak uvolnit alokace pro další projekty.

Další aktualizace průběhu výzvy č. 38 bude zveřejněna dne 14. 1. 2019.

 

Počet žádostí o podporu v procesu formálního hodnocení – 8

Počet žádostí o podporu v procesu věcného hodnocení – 4

Počet žádostí o podporu vyřazených v rámci formálního hodnocení – 2

Počet žádostí o podporu vyřazených v rámci věcného hodnocení – 2

Počet žádostí, u kterých probíhá ex-ante kontrola – 3

Počet schválených žádostí o podporu v RHMP – 3

Počet schválených žádostí o podporu v ZHMP – 3

Aktuality


1.12.2020

46. výzva – změna data ukončení příjmu žádostí


Prodloužení příjmu žádostí o podporu do výzvy č. 46 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení do června 2021