Aktuality

Ukončena druhá fáze hodnocení a výběru projektů ve výzvě č. 27

Dne 18. 9. 2017 byla u projektů předložených ve výzvě č. 27 ukončena druhá fáze hodnocení a výběru projektů „věcné hodnocení a výběr projektů“. V této fázi bylo posuzováno celkem  14 žádostí o podporu s celkovými způsobilými náklady 164 821 018,98 Kč, z toho splnilo minimální podmínky pro poskytnutí podpory v rámci věcného hodnocení celkem 10 žádostí o podporu s celkovými způsobilými náklady 107 290 612,22 Kč (u čtyřech žádostí o podporu stále běží doba pro podání přezkumu.). Čtyři žádosti o podporu, s celkovými způsobilými náklady 57 530 406,76 Kč, byly v rámci věcného hodnocení vyřazeny.

U projektů, které úspěšně prošly kontrolou věcného hodnocení a výběru projektů, v současné době probíhá kontrola ex-ante. Předpokládaný termín schválení projektů v Zastupitelstvu hl. m. Prahy je v listopadu 2017.


Počet předložených žádostí o podporu: 17

CZV projektu ze žádosti (Kč): 212 010 563,20

Alokace výzvy (Kč): 300 000 000


Počet úspěšných žádostí o podporu po kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti: 14

CZV projektu ze žádosti (Kč): 164 821 018,98


Počet neúspěšných žádostí o podporu po kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti: 3

CZV projektu ze žádosti (Kč): 47 189 544,22


Počet úspěšných žádostí o podporu po kontrole věcného hodnocení a výběru projektů: 10

CZV projektu ze žádosti (Kč): 107 290 612,22


Počet neúspěšných žádostí o podporu po kontrole věcného hodnocení a výběru projektů: 4

CZV projektu ze žádosti (Kč): 57 530 406,76