Aktuality

Nové výstupy z evaluací

Chodí do vaší školy děti a žáci s odlišným mateřským jazykem (OMJ)? Podporujete začínající startupy skrz podnikatelský inkubátor nebo jste začínající firma hledající podporu? Pokud jste na jednu z těchto otázek odpověděli ano, pak by Vám neměly ujít výsledky nejnovějších šetření v sekci evaluací.

Zveřejněna byla závěrečná zpráva z první etapy evaluace aktivit se zaměřením na děti a žáky s OMJ. Dozvíte se v ní, jak by se ke specifickým potřebám cizojazyčných dětí a žáků mělo přistupovat, jaká je praxe na vybraných školách a získáte několik tipů na vhodné aktivity a metody. Více ZDE

Pokud Vás více zajímá podpora inkubačního a startupového prostředí, nahlédněte do výsledků evaluace aktivit se zaměřením na podnikatelské inkubátory. Z případových studií získáte přehled o tom, jak inkubace probíhá a jak ji vnímají inkubované firmy. Nechybí ani několik doporučení pro zkvalitnění služeb. Více ZDE