Aktuality

Seminář PO4: Multikulturní vzdělávání pro pluralitní a otevřenou společnost

Odbor evropských fondů MHMP připravil seminář pro žadatele a příjemce prioritní osy 4 s názvem Multikulturní vzdělávání pro pluralitní a otevřenou společnost.

Seminář se zaměří na hlavni aspekty multikulturního vzdělávaní, výchovy k demokracii a života v pluralitní společnosti. Budou diskutovaná témata jako konstruktivistický versus normativní přístup ke vzdělávání, kontextuální vzdělávání, universalismus versus partikularismus, otázky identity a kritické sebereflexe.

Součástí semináře budou příklady dobré praxe a inspirativních projektů ze zemí Evropské unie financovaných z EU programu (například program Evropa pro občany) a fondu – zejména Evropského sociálního fondu. Seminář bude sloužit jako inspirace pro připravované projekty v České republice v oblasti multikulturního vzdělávání.

Seminářem Vás bude provázet Pavel Tychtl z Generálního ředitelství pro komunikaci při Evropské komisi.

Seminář se bude konat 29. 4. 2019 od 13:00 do 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 201 Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, 110 01 Praha 1.