Aktuality

Ukončena druhá fáze hodnocení a výběru projektů ve výzvě č. 35

Dne 3. 8. 2018 byla u projektů předložených ve výzvě č. 35 ukončena druhá fáze hodnocení a výběru projektů „věcné hodnocení a výběr projektů“.

V této fázi bylo posuzováno celkem  35 žádostí o podporu s celkovými způsobilými náklady 476 499 704,31 Kč, z toho splnilo minimální podmínky pro poskytnutí podpory v rámci věcného hodnocení celkem 33 žádostí o podporu s celkovými způsobilými náklady 472 220 908,31 Kč (u všech žádostí o podporu stále běží doba pro podání přezkumu). Dvě žádosti o podporu, s celkovými způsobilými náklady 4 278 796,00 Kč, byly v rámci věcného hodnocení vyřazeny.

U projektů, které úspěšně prošly kontrolou věcného hodnocení a výběru projektů, bude probíhat kontrola ex-ante. Předpokládaný termín schválení projektů v Zastupitelstvu hl. m. Prahy je v září 2018.

Počet předložených žádostí o podporu: 39

CZV projektu ze žádosti (Kč): 535 183 567,92

Alokace výzvy (Kč): 300 000 000

Počet úspěšných žádostí o podporu po kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti: 35

CZV projektu ze žádosti (Kč): 476 499 704,31

Počet neúspěšných žádostí o podporu po kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti: 4

CZV projektu ze žádosti (Kč): 58 683 863,61

Počet úspěšných žádostí o podporu po kontrole věcného hodnocení a výběru projektů: 33

CZV projektu ze žádosti (Kč): 472 220 908,31

Počet neúspěšných žádostí o podporu po kontrole věcného hodnocení a výběru projektů: 2

CZV projektu ze žádosti (Kč): 4 278 796,00