Aktuality

   ***      ***      ***   Stále otevřená výzva č. 46 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení   ***      ***   *** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***      ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE - stav k 3. 5. 2021.   ***   

Nová povinnost týkající se vlastnické a ovládací struktury

V návaznosti na metodické stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj upravuje i řídicí orgán OP PPR povinnosti týkající se vlastnické a ovládací struktury žadatele. Žadatelé a příjemci měli již dříve povinnost překládat dokument „Informace o vlastnické a ovládací struktuře“, který původně zahrnoval 4 body, včetně např. vykázání skutečných majitelů právnické osoby. Od 4. února má dokument „Informace o vlastnické a ovládací struktuře“ bodů 5, nový bod č. 5 se týká obchodních společností a svěřenských fondů. Prosíme proto žadatele a příjemce, aby využívali aktuálního vzoru „Informace o vlastnické a ovládací struktuře“ a vyplňovali řádně i nový bod č. 5. Aktuální vzor včetně podrobnějších instrukcí k vyplnění je ke stažení zde:

https://www.penizeproprahu.cz/vzory-priloh-zadosti-o-podporu-a-metodiky-pro-zpracovani-priloh-zadosti-o-podporu/

 

Aktuality


23.4.2021

46. výzva a 47. výzva – schválení projektů v ZHMP


46. výzva a 47. výzva – schválení projektů v ZHMP