Aktuality

Aktualizace harmonogramu výzev 2020

Došlo k úpravě harmonogramu výzev pro rok 2020, ve verzi č. 2, platné od 15. 1. 2020, byly provedeny následující změny:

Výzva č. 47 (PO3)

  • změna názvu výzvy – z Podpora komunitního života a sociálního podnikání na Podpora komunitního života (z důvodu, že již není sociální podnikání podporováno)
  • snížena alokace výzvy ze 165 mil. Kč na 125 mil Kč – s tím spojená změna příspěvků Unie a národního spolufinancování
  • vymazání podnikatelských subjektů z typu příjemců  (vzhledem k tomu, že již není podporováno sociální podnikání)