Aktuality

Schválené projekty 34., 35. a 38. výzvy

Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 6. září 2018 schválilo poskytnutí podpory 63 projektům předložených v rámci 34. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Dalších 36 projektů bylo zařazeno mezi náhradní projekty. Podpora bude směřovat do oblasti podpory komunitního života a sociálního podnikání. Podpora z Operačního programu Praha – pól růstu ČR dosáhne v tomto případě celkové výše 300 mil. Kč.

 

Další projekty, které schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy, byly předloženy v rámci 35. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Podpora bude tedy směřovat do oblasti podpory sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení. V této výzvě bylo schváleno 21 projektů v celkové výši 314,5 mil. Kč. Dalších 12 projektů bylo zařazeno mezi náhradní projekty.

 

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo také poskytnutí podpory projektům předloženým v rámci 38. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Podpora bude směřovat do oblasti podpory vzniku a rozvoje sociálních podniků a chráněných pracovišť.V této výzvě byly schváleny 3 projekty.  Tyto projektové záměry Operační program Praha – pól růstu ČR podpoří celkovou částkou 9,5 mil. Kč. Jedná se o průběžnou výzvu, další projekty budou schvalovány postupně.