Aktuality

Investiční dotace pro poskytovatele sociálních služeb – do 23. června 2021

Dne 18. 2. 2020 byla vyhlášena 46. výzva k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR Podpora sociálních služeb, komunitního života asociálního bydlení s alokací 279 mil. Kč, na skupinu aktivit A Podpora sociálních služeb (jedná se pouze o služby sociální prevence) je vymezeno 90 mil. Kč.

Projekty mohou být zaměřeny na níže uvedené typy sociálních služeb:

 • raná péče (§ 54) – rozvoj,
 • tlumočnické služby (§ 56) – rozvoj,
 • azylové domy (§ 57) – rozvoj,
 • domy na půl cesty (§ 58) – rozvoj,
 • kontaktní centra (§ 59) – rozvoj i vznik nové služby,
 • krizová pomoc (§ 60) – rozvoj,
 • intervenční centra (§ 60a) – rozvoj,
 • nízkoprahová denní centra (§ 61) – rozvoj i vznik nové služby,
 • nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (§ 62) – rozvoj,
 • noclehárny (§ 63) – rozvoj,
 • služby následné péče (§ 64) – rozvoj,
 • sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§ 65) – rozvoj,
 • sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (§ 66) – rozvoj,
 • sociálně terapeutické dílny (§ 67) – rozvoj,
 • terénní programy (§ 69) – rozvoj,
 • sociální rehabilitace (§ 70) – rozvoj.

 

Dotaci je možné využít například na rekonstrukci stávajících prostor služby, zakoupení nových prostor pro služby, nové vybavení prostor, kde probíhá přímá práce s klienty, i pro zázemí pracovníků, pořízení automobilu, dodávky či autobusu pro terénní formy služeb.

Tato průběžná výzva je stále otevřena, přičemž k 25. 5. bylo do této skupiny aktivit předloženo 6 žádosti o podporu v celkové výši 41 232 218,21 Kč, stále je tak k dispozici více než 48 mil. Kč. Datum ukončení příjmu žádostí byl stanoven na 23. 6. 2021.

Vzhledem k blížícímu konci výzvy Vám chceme opětovně nabídnout možnost konzultace Vašich projektových záměrů, ať už e-mailem nebo telefonicky. S kolegy jsme Vám plně k dispozici a rádi Vám pomůžeme objasnit jakékoli dotazy spojené s nastavením výzvy a požadavky na žádosti o podporu.

V případě zájmu neváhejte kontaktovat pracovníky oddělení projektů Prioritní osy 3.