Aktuality

Stále otevřená výzva č. 46 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení

Stále je otevřena možnost získat z evropských fondů investiční dotaci na modernizaci sociálních služeb. Ve výzvě č. 46 k předkládání žádostí o podporu v rámci pražského operačního programu zbývá na vybrané druhy sociálních služeb téměř 69 milionů Kč, o dotaci až do výše 10 milionů Kč lze zažádat do 23. června 2021. Aktuální stav čerpání je dostupný ZDE.

Dotaci je možné využít například na:

  • rekonstrukci stávajících prostor služby,
  • zakoupení nových prostor pro služby,
  • nové vybavení prostor, kde probíhá přímá práce s klienty, i pro zázemí pracovníků,
  • pořízení automobilu, dodávky či autobusu pro terénní formy služeb.

 

Chtěli bychom Vám přiblížit, jaké typy projektů byly v předchozích výzvách podpořeny. Věříme, že konkrétní příklad podpořené sociální služby, popsaný samotnými realizátory projektů, pro Vás může být povzbuzením při rozhodování, zda projekt předložit. O svoji zkušenost s realizací projektů zaměřených na modernizaci služeb nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a terénní programy se podělili zástupci organizace R-Mosty, z.s. a městské části Praha 14. 

 

Máte-li jakékoliv otázky, kontaktujte nás: