Kontakty

Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Filtrovat podle oddělení:Oddělení sekretariátu
Oddělení udržitelnosti a dokončování programu
Oddělení finančního řízení a kontrol
Oddělení projektů
Oddělení řízení a koordinace programu

Ředitel odboru evropských fondů
Karel Andrle
Ředitel odboru evropských fondů
karel.andrle@praha.eu
Více ...

Oddělení sekretariátu
Stanislava Smolová
Sekretářka
stanislava.smolova@praha.eu
Více ...
Daniela Stöckbauerová
Sekretářka
daniela.stockbauerova@praha.eu
Více ...
Patricie Váchová
Konzultantka pro administraci projektů
patricie.vachova@praha.eu
Více ...

Oddělení udržitelnosti a dokončování programu
Martin Bednář
Vedoucí oddělení
martin.bednar@praha.eu
Více ...
Eva Kecová
Finanční manažerka
eva.kecova@praha.eu
Více ...
Zuzana Kiszová
Finanční manažerka
zuzana.kiszova@praha.eu
Více ...
Markéta Málková
Finanční manažerka
marketa.malkova@praha.eu
Více ...
Lucie Mikysková
Finanční manažerka
lucie.mikyskova@praha.eu
Více ...
Magdalena Šimková
Finanční manažerka
magdalena.simkova@praha.eu
Více ...
Kateřina Šupáčková
Finanční manažerka
katerina.supackova@praha.eu
Více ...
Ilona Volková
Finanční manažerka
ilona.volkova@praha.eu
Více ...

Oddělení finančního řízení a kontrol
Linda Sadílková
Vedoucí oddělení
linda.sadilkova@praha.eu
Více ...
Kateřina Blažková
Finanční manažerka
katerina.blazkova@praha.eu
Více ...
Markéta Bulířová
Finanční manažerka
marketa.bulirova@praha.eu
Více ...
Martina Fekiačová
Finanční manažerka
martina.fekiacova@praha.eu
Více ...
Filip Hlaváček
Finanční manažer
filip.hlavacek@praha.eu
Více ...
Radovan Hlavík
Finanční manažer
radovan.hlavik@praha.eu
Více ...
Kristýna Hulová
Finanční manažerka
kristyna.hulova@praha.eu
Více ...
Josef Kacerovský
Finanční manažer
josef.kacerovsky@praha.eu
Více ...
Martina Kanyzová
Konzultantka pro finanční řízení
martina.kanyzova@praha.eu
Více ...
Veronika Konečná
Finanční manažerka
veronika.konecna@praha.eu
Více ...
Martina Koutná
Finanční manažerka
martina.koutna@praha.eu
Více ...
Petra Lišková
Finanční manažerka
p.liskova@praha.eu
Více ...
Radka Mojžíšová
Finanční manažerka
radka.mojzisova@praha.eu
Více ...
Ondřej Nedvěd
Finanční manažer
ondrej.nedved@praha.eu
Více ...
Ota Pačes
Finanční manažer
ota.paces@praha.eu
Více ...
Lucie Ponicová
Finanční manažerka
lucie.ponicova@praha.eu
Více ...
Dominika Škorupová
Administrátorka monitorovacího systému
dominika.skorupova@praha.eu
Více ...
Martin Škréta
Konzultant pro finanční řízení
martin.skreta@praha.eu
Více ...
Martina Sommerová
Finanční manažerka
martina.sommerova@praha.eu
Více ...
Šulcová Monika
Finanční manažerka
monika.sulcova@praha.eu
Více ...
Milan Věrtelář
Finanční manažer
milan.vertelar@praha.eu
Více ...
Aleš Veselý
Finanční manažer
ales.vesely@praha.eu
Více ...
Ondřej Vít
Finanční manažer
ondrej.vit@praha.eu
Více ...
Martina Vlasáková
Finanční manažerka
martina.vlasakova@praha.eu
Více ...
Karolína Vovsová
Finanční manažerka
karolina.vovsova@praha.eu
Více ...
Dagmar Zdeňková
Finanční manažerka
dagmar.zdenkova@praha.eu
Více ...

Oddělení projektů
Eva Lepšová
Vedoucí oddělení
eva.lepsova@praha.eu
Více ...
Jan Dudycha
Projektový manažer
jan.dudycha@praha.eu
Více ...
Tereza Fuka
Programová manažerka
tereza.fuka@praha.eu
Více ...
Veronika Golda
Projektová manažerka
veronika.golda@praha.eu
Více ...
Daniela Hořejší
Projektová manažerka
daniela.horejsi@praha.eu
Více ...
Michala Kudrličková
Projektová manažerka
michala.kudrlickova@praha.eu
Více ...
Pavla Netolická
Projektová manažerka
pavla.netolicka@praha.eu
Více ...
Jana Olíková
Projektová manažerka
jana.olikova@praha.eu
Více ...
Klára Palková
Projektová manažerka
klara.palkova@praha.eu
Více ...
Monika Pappová
Projektová manažerka
monika.pappova@praha.eu
Více ...
Aneta Raková
Projektová manažerka
aneta.rakova@praha.eu
Více ...
Jan Ryšavý
Projektový manažer
jan.rysavy@praha.eu
Více ...
Vendula Tylová
Projektová manažerka
vendula.tylova@praha.eu
Více ...
Gabriela Valová
Projektová manažerka
gabriela.valova@praha.eu
Více ...
Martina Vošvrdová
Projektová manažerka
martina.vosvrdova@praha.eu
Více ...

Oddělení řízení a koordinace programu
Oldřich Hnátek
Vedoucí oddělení
oldrich.hnatek@praha.eu
Více ...
Tereza Aronová
Manažerka pro publicitu
tereza.aronova@praha.eu
Více ...
Zuzana Chytilová
Koordinátorka nesrovnalostí
zuzana.chytilova@praha.eu
Více ...
Veronika Cifrincová
Koordinátorka technické pomoci
veronika.cifrincova@praha.eu
Více ...
Petra Nešporová
Koordinátorka projektů ITI
petra.nesporova@praha.eu
Více ...
Roman Sagač
Metodik řízení operačního programu
roman.sagac@praha.eu
Více ...
Martina Tobrmanová
Metodička ITI
martina.tobrmanova@praha.eu
Více ...
Michal Vokurka
Metodik řízení operačního programu
michal.vokurka@praha.eu
Více ...

Výzvy


15.11.2021

Výzva č. 61 – Navýšení kapacity zařízení pro poskytování péče o děti


Dne 19. 8. 2022 byla u projektů předložených ve výzvě č. 61 ukončena druhá fáze hodnocení a výběru projektů „věcné hodnocení“. V této fázi bylo posuzováno celkem 5 žádostí o podporu s celkovými způsobilými náklady 15,21 mil. ...

18.10.2021

Výzva č. 59 – Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti III


K 03.01.2022 bylo předloženo 9 žádostí o podporu v celkové výši 18 945 900 Kč. Jedná se o průběžnou výzvu, 2 projekty prochází procesem formálního hodnocení a u 7 projektů, které úspěšně prošly formálním hodnocením, bude nás ...