Aktuality

Vydán metodický dopis, který v souvislosti s koronavirem upravuje některá pravidla a povinnosti v rámci OP PPR

Dne 15. 4. 2020 došlo k vydání metodického dopisu č. 2/2020 k Pravidlům pro žadatele a příjemce OP PPR. Obsahem metodického dopisu je úprava některých pravidel a povinností v souvislosti s koronavirem, resp. šířením onemocnění COVID-19 a navazujícími opatřeními. Hlavními změnami jsou:

·         možnost pozastavit lhůtu pro zahájení projektu (6 měsíců od schválení), a to po dobu trvání relevantních opatření proti koronaviru,

·         případné přerušení provozu v době udržitelnosti kvůli opatřením proti koronaviru nebude považováno za porušení podmínek udržitelnosti,

·         některé výdaje vzniklé v souvislosti s koronavirem lze považovat za způsobilé a nárokovat v rámci projektů – např. stornopoplatky nebo některé provozní výdaje. Blíže viz přímo text metodického dopisu. Uvedené se bohužel zatím netýká jednotkových projektů (např. stornopoplatky u stáží pedagogických pracovníků), na které se nově doplňovaná kapitola nevztahuje,

·         potvrzení, že koronavirus lze považovat za okolnost, kvůli níž je možné provést změnu smlouvy s dodavatelem u veřejných zakázek. Další podmínky pro změny smlouvy u veřejných zakázek dle kapitoly 19.4.6.1. Pravidel pro žadatele a příjemce OP PPR se nemění a zůstávají v platnosti. Jedná se tak pouze o potvrzení, že koronavirus je takovouto okolností,

·         u jednotkových projektů zaměřených na dětské skupiny lze kvůli koronaviru snížit počet dnů pro výpočet obsazenosti. Nižší počet dětí ve fungujících skupinách by se tak neměl negativně projevit na výši finanční podpory.

Metodický dopis přináší změny, které aktuálně umožňují nadřazené dokumenty a legislativa. Je možné, že v budoucnu dojde k vydání dalšího metodického dopisu, kterým se výčet změn souvisejících s koronavirem dále rozšíří.

Celé znění metodického dopisu najdete v příslušné sekci: https://www.penizeproprahu.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce/