Aktuality

55. výzva – schválení projektů v ZHMP

Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 18. 3. 2021 schválilo usnesením č. 25/5 poskytnutí podpory 4 projektů předložených v rámci 55. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Podpora bude směřovat do oblasti „Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační infrastruktury IV“.

Celková výše projektů činí 243,96 mil. Kč.

V rámci této výzvy byly celkem schváleny 4 projekty s celkovými způsobilými výdaji 243,96 mil. Kč