Aktuality

Oznámení o změně adresy – odbor evropských fondů MHMP

Ve dnech 10. – 15. 2. 2023 se odbor evropských fondů MHMP stěhuje na novou adresu:

Řásnovka 770/8
110 15 Praha 1

(první a druhé patro)


Telefonní čísla pevných linek, mobilů a e-mailové adresy zůstávají v platnosti i na nové adrese.


Korespondenční adresa zůstává také stejná:
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1