Aktuality

Vesmírný projekt Stephanie je u konce

20. září 2022

Mezinárodní projekt Stephanie z programu Interreg Europe, který propojil celkem sedm zemí, a jehož cílem bylo sdílení zkušeností a inovativních nápadů plynoucích z vesmírných technologií založených na fotonice a satelitních datech, po šesti letech končí. Zástupcem za Českou republiku byla Praha, které se tak díky projektu podařilo využít sdílené technologie například ke sledování stavu zeleně, monitoring využití území, k bezpečnostním opatřením, řízení dopravy a realizaci dalších projektů spadajících do konceptu Smart City.

Do projektu byly kromě hlavního města Prahy zapojeny také agentury a řídicí orgány z Itálie, Francie, Německa, Španělska, Velké Británie a Belgie. Díky projektu Stephanie mohla v průběhu posledních šesti let proběhnout řada mezinárodních setkání, v rámci kterých se mohli partneři projektu vzájemně inspirovat svou dobrou praxí. Plodné diskuse však probíhaly i mezi českými odborníky z veřejného i soukromého sektoru, kteří tak mohli společně diskutovat nad tématem využití satelitních dat i vesmírných technologií obecně, a vyměnit si své, často naprosto odlišné, zkušenosti s převáděním svých projektů do praxe.

I díky aktivitám projektu Stephanie se v posledních letech prostředí v České republice ve vztahu k vesmírným technologiím velmi dynamicky vyvíjí, zlepšuje se fungování mezisektorové spolupráce, podniky vidí ve vesmírných technologiích stále větší potenciál. Od roku 2021 například sídlí v Praze Agentura Evropské unie pro kosmický program (EUSPA), která sdružuje řízení provozu kosmických programů EU, zároveň má na starosti řízení navigačního systému Galileo a dalších vesmírných programů. Z Prahy se tak postupně stává jedno z evropských hlavních měst kosmického výzkumu.

Formální podpora projektu z programu Interreg Europe skončila, avšak partnerství, která díky němu vznikla, dala základ řadě nápadů, které budou fungovat i nadále. Jedním z hlavních výstupů projektu jsou totiž regionální akční plány týkající se technologií založených na fotonice – pro Českou republiku ho ve spolupráci s dalšími odborníky vytvořil Jan Stachura, expert Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR a odborný pracovník projektu Stephanie.

Akční plány pro jednotlivé regiony i další informace o projektu Stephanie najdete na webu https://projects2014-2020.interregeurope.eu/stephanie/.