Aktuality

46. výzva – schválena 1. várka projektů v ZHMP   ***      ***   56. výzva - změna data ukončení příjmu žádostí na 30. 9. 2020 - ZDE   ***   Stále otevřená výzva č. 46 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení   ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE - stav k 21. 9. 2020   ***   

Nové projekty ze tří výzev schváleny

Zastupitelstvo hlavního města Prahy schválilo na svém zasedání 20. 10. 2016 podporu a poskytnutí dotací z Operačního programu Praha – pól růstu ČR 52 projektům v celkové výši 241 647 956,58 Kč včetně spolufinancování. Projektové záměry byly podávány ve výzvách č. 1 Navýšení kapacity předškolního, základního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let a č. 2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti v Prioritní ose 4, a ve výzvě č. 6 Podpora vzniku sociálních podniků a chráněných pracovišť v Prioritní ose 3. Přijaté žádosti prošly několikastupňovým hodnocením. Při něm pracovníci odboru a proškolení nezávislí hodnotitelé zjišťovali, zda projekty splňují podmínky formálních náležitostí a přijatelnosti a zda kvalita projektů odpovídá kritériím schváleným Monitorovacím výborem OP PPR.   Čtyřicet dva projektů schválených ve výzvě č. 2 v celkové výši 136 262 602,41 Kč je zaměřeno na posílení kladných postojů směrem k tolerantní multikulturní společnosti, k zamezení rasismu a xenofobie a pochopení rovných příležitostí, ať už inkluzí žáků z odlišného prostředí, inovacemi ve vzdělání nebo edukaci pedagogů a osob, které se výuky a vzdělávání účastní. Sedm projektů schválených ve výzvě č. 1 v celkové výši 98 676 746,09 Kč by mělo přispět k navýšení kapacity a zlepšení stavu zařízení péče o malé děti a pomoci rodičům v návratu do zaměstnání. Tři projekty schválené ve výzvě 6 v celkové výši 6 708 608,08 Kč podpoří vznik sociálních podniků, včetně podniků propojujících své sociální podnikání s různými formami sociálních služeb (např. s chráněným či azylovým bydlením) či komunitních aktivit.

Aktuality


17.9.2020

46. výzva – schválena 1. várka projektů v ZHMP


46. výzva – schválena 1. várka projektů v ZHMP