Aktuality

1. 9. 2017 Praze se díky promyšleným investicím daří navyšovat kapacity mateřských i základních škol

Díky dotaci z Operačního programu Praha – Pól růstu ČR a pomoci ministerstva školství se slavnostně otevřela nová mateřské školu „U Stromu“. Vznikla kompletní rekonstrukcí bývalého sportovního centra na Ovčím hájku v Praze 13. V posledních letech nevyužívaná a chátrající budova se díky finanční podpoře hlavního města, využití dotace z Operačního programu Praha – Pól růstu ČR a za pomoci ministerstva školství proměnila na moderní předškolní zařízení pro děti od dvou let věku.

Při vstupu do školky vás uvítá recepce, která zajišťuje bezpečnost dětí.
Při vstupu do školky vás uvítá recepce, která zajišťuje bezpečnost dětí.

„Mám velikou radost, že podpora významných projektů v oblasti školství ze strany hlavního města má již hmatatelnou podobu. Reagujeme tím na potřeby občanů hlavního města a přizpůsobujeme se poptávce mladých rodin způsobené novou rezidenční výstavbou. Školka v Praze 13 mimo jiné jako jedna z mála přivítá i tři třídy dětí ve věku dvou let.“ uvedla náměstkyně primátorky Eva Kislingerová.

Od nástupu do funkce pražské radní pro školství usiluji o rozšiřování kapacit v oblasti předškolního a základního vzdělávání. Za tu dobu se pro tyto projekty podařilo nalézt finance nejen v rozpočtu hlavního města, kde došlo ke zdvojnásobení prostředků určených na investice do školství, ale rovněž v rozpočtu ministerstva školství a rovněž v evropských fondech. Od roku 2014 tak vzniklo v hlavním městě bezmála 1.500 nových míst v mateřských školách a přes 4.000 míst v základních školách. Další se, jako například dnes, pro děti a žáky otevírají,“ uvedla radní pro oblast školství a evropské fondy Irena Ropková.

Slavnostního otevření nově zrekonstruované školky se zúčastnila radní pro evropské fondy a školství Irena Ropková společně s pražskou primátorkou Adrianou Krnáčovou.
Slavnostního otevření nově zrekonstruované školky se zúčastnila radní pro evropské fondy a školství Irena Ropková společně s pražskou primátorkou Adrianou Krnáčovou.

K otevření nových prostor aktuálně dochází i v případě ZŠ Járy Cimrmana v Lysolajích, kam hlavní město poskytlo investiční dotaci ve výši 6 mil. korun na přístavbu rozšiřující její využití. V různých fázích realizace jsou i další projekty spolufinancované z prostředků hlavního města Prahy. Příkladem lze uvést významnou výstavbu ZŠ Zličín za 120 mil. korun, investice do prostor ZŠ a MŠ Šeberov ve výši 30 mil. korun nebo výstavbu nového objektu ZŠ a MŠ logopedické na Praze 10.

„Hlavní město hlídá efektivitu vynaložených prostředků, proto v investicích mimo nové výstavby často uvažujeme o způsobu využití dostupných nevyužitých prostor, jako například opuštěného Sportcentra v pražských Nových Butovicích, které teď nově poslouží pro potřeby MŠ U Stromu.“ doplnila profesorka Kislingerová.

Hlavní město rovněž investuje významnou část investičních prostředků do rekonstrukcí, zateplení nebo vybavení objektu sloužících pražským školám. Investice do zateplení objektů Jarov SOŠ stavební a zahradnické v Praze 9 si vyžádá prostředky ve výši 50 mil. korun. Na Gymnáziu Litoměřická v Praze 9 proběhne rekonstrukce zdravotní instalace a topení za 27 mil. korun.

 

 

 

Videa