Aktuality

36. výzva – průběžné výsledky věcného hodnocení

V současné době ukončujeme věcné hodnocení žádostí o podporu předložených do výzvy č. 36 k předkládání žádostí o podporu v rámci OP Praha – pól růstu ČR. Věcné hodnocení není ukončeno u 2 projektů.

 

Tabulka s pořadím předložených projektů: ZDE

První dva projekty byly již schváleny ZHMP 17. 5. 2018 a je u nich již uzavřena smlouva o financování.

Projekty v pořadí 3. – 9. (dle výše uvedené tabulky) splnily minimální podmínky pro poskytnutí podpory a současně jsou na ně alokovány finanční prostředky (alokace výzvy 130 mil. Kč). Během ledna 2019 bude u těchto projektů probíhat ex-ante kontrola před podpisem smlouvy.

Projekty v pořadí 10., 11, a 13. splnily minimální podmínky pro poskytnutí podpory, ale již na ně nejsou alokovány finanční prostředky.

U projektů v pořadí 12. a 14. je v současné době ukončováno věcné hodnocení, nicméně se již nacházejí pod červenou čarou a tudíž na ně nezbývají finanční prostředky v rámci alokace výzvy.

Projekty, které se nacházejí pod červenou čarou budou zařazeny do tzv. zásobníku a v případě navýšení alokace SC 4.1 budou podpořeny (v případě splnění minimálních podmínek pro poskytnutí podpory v rámci věcného hodnocení).