Aktuality

38. výzva – schválení projektů v ZHMP

Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 19. 3. 2020 schválilo poskytnutí podpory 3 posledním projektům předložených v rámci 38. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Podpora bude směřovat do oblasti „Podpory vzniku a rozvoje sociálních podniků a chráněných pracovišť“. Celková výše projektů činí 9,28 mil. Kč.

Již 11 projektů s celkovými způsobilými náklady 38,55 mil. Kč bylo schváleno na zasedáních ZHMP ve dnech 6. 9. 2018, 21. 3. 2019 a 20. 6. 2019.

V rámci této výzvy bylo celkem schváleno 14 projektů s celkovými způsobilými výdaji 47, 83 mil. Kč

Usnesení ZHMPZDE