Aktuality

   ***      ***      ***   Stále otevřená výzva č. 46 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení   ***      ***   *** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***      ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE - stav k 3. 5. 2021.   ***   

Rada hl. m. Prahy odsouhlasila další finanční podporu z OP PPR

PRAHA, 17. 10. 2017 – Radní hlavního města Prahy odsouhlasili další z řady projektů, které podpoří v rámci multifondového Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Tentokrát jde o projekty z oblasti „Udržitelná mobilita a energetické úspory“ a „Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě“.

V rámci výzvy č. 40 Operačního programu Praha – pól růstu ČR odsouhlasila Rada hl. m. Prahy podporu projektu v oblasti „Zvýšení energetické efektivity v soustavě veřejného osvětlení hlavního města Prahy“, na který je připraveno téměř 83 mil. Kč.

„Velice mne těší, že sama metropole využívá unikátní možnosti čerpání financí z našeho operačního programu. Projekty, které sníží energetickou náročnost fungování města a celkově tuto oblast zefektivní, jsou tím ideálním cílem možných investic do rozvoje,“ uvedla radní pro oblast školství a evropských fondů Irena Ropková.

Rada hl. m. Prahy také odsouhlasila projekty z výzev č. 25 a č. 27., které mají posílit infrastrukturu pro sociální podnikání a dále také posílit sociální infrastrukturu pro integraci, komunitní služby a prevenci. Odboru evropských fondů bylo předloženo celkem třicet pět žádostí o podporu, z nichž bylo celkem sedmnáct projektů vyhodnoceno a doporučeno k financování. Ve výzvě č. 25 a jejím specifickém cíli 3.2 „Posílení infrastruktury pro sociální podnikání“ bude podpořeno konkrétně sedm projektů částkou více než 22,6 mil. Kč. Projekty jsou zaměřeny na pomoc například osobám se zdravotním postižením, nezaměstnaným starším 50 let, dlouhodobě nezaměstnaným, osobám po výkonu trestu, ohroženým závislostmi nebo příslušníkům etnických menšin či z odlišného sociokulturního prostředí. Ve výzvě č. 27 a jejím specifickém cíli 3.1 „Posílená sociální infrastruktura pro integraci, komunitní služby a prevenci“ radní odsouhlasili podporu deseti projektům, které jsou orientovány například na rodiny s dětmi a mládeží v nepříznivé sociální situaci, osoby se zdravotním postižením, rodiče samoživitele, osoby bez přístřeší, ohrožené bezdomovectvím nebo příkladně oběti trestné činnosti či domácího násilí.

„Dnes jsme opět podpořili i projekty, které mají silný sociální aspekt. Domnívám se, že je velmi společensky důležité, abychom využili současných možností financovat právě tento druh projektů. Pokud se společnost přestane zajímat o sociálně slabé skupiny, může to přinášet mnohem větší problémy v budoucnosti. Já osobně jsem velmi ráda, že například ve výzvě číslo 27 může být na projekty k posílení sociální infrastruktury pro integraci, komunitní služby a prevenci, využita částka přesahující 107 milionů korun,“ doplnila radní pro oblast školství a evropských fondů Irena Ropková.

Tisková zpráva ke stažení ZDE

Videa