Aktuality

Navýšení alokace výzvy č. 42

Rada hl. m. Prahy schválila dne 27. 1. 2020 revokaci výzvy č. 42 – Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti II. Tato revize nabývá účinnosti od 27. 1. 2020.

Obsahem revokace bylo navýšení alokace výzvy z 21 000 000 Kč na 89 654 648 Kč. Řídicí orgán v této výzvě eviduje výrazný převis požadovaných prostředků nad celkovou alokací výzvy. Možnost navýšení alokace výzvy byla již uvedena přímo v textu výzvy, část 3.1 Alokace výzvy. Nízké čerpání finančních prostředků v předchozí výzvě č. 22, která byla stejného zaměření jako výzva č. 42, umožňuje navýšení alokace výzvy č. 42.