Aktuality

Upozornění na změny ve Věstníku veřejných zakázek

Od dubna letošního roku dochází ke změně provozovatele Věstníku veřejných zakázek. Během přechodového období bude Věstník zcela mimo provoz.

Společnost Spojené nástroje elektronické s.r.o., která byla vybrána na základě veřejné zakázky v otevřeném řízení, bude od 3. dubna 2023 novým provozovatelem Věstníku veřejných zakázek. V přechodném období, od 29. března do neděle 2. dubna, bude Věstník mimo provoz a nebude možné odesílat a uveřejňovat žádné formuláře. Upozorňujeme proto zadavatele, že během tohoto období nebude možné ani prodloužit lhůtu pro podání nabídek. Poslední formuláře musí být odeslané do stávajícího Věstníku nejpozději v úterý 28. března 2023 do 18:00 hod. Tyto formuláře budou uveřejněny v pondělí 3. dubna 2023 již v novém Věstníku.

Veškeré formuláře uveřejněné ve stávajícím Věstníku od října 2016 budou přeneseny do nového Věstníku tak, aby k nim bylo možné uveřejňovat opravné či navazující formuláře. Nicméně je nezbytné, aby se do nové aplikace registrovali všichni stávající uživatelé Věstníku veřejných zakázek.

Současně se také změní systém plateb za uveřejnění formuláře. Nově bude tato služba pro všechny uživatele zdarma, platby za provoz Věstníku veřejných zakázek bude hradit Ministerstvo pro místní rozvoj za podmínek stanovených ve smlouvě s novým provozovatelem.

Nový Věstník veřejných zakázek bude dostupný na internetové adrese https://vvz.nipez.cz

Další informace jsou uveřejněné na stránce https://portal-vz.cz/info-forum-vzdelavani/aktuality/novy-vestnik-verejnych-zakazek/