Aktuality

Změny v IS ESF14+

7. února 2022

ŘO OP PPR upozorňuje příjemce projektů, že v souvislosti s rozvojem technického nastavení systému IS ESF14+  dochází ke zjednodušení při zadávání údajů o podpořených osobách.  

Nová, užitečná funkce se týká možnosti hromadného vyplnění data ukončení účasti podpořené osoby v projektu. Datum ukončení účasti v projektu (tj. datum výstupu z projektu) je povinné vyplnit nejpozději při zpracování závěrečné zprávy o realizaci projektu. V případě potřeby může příjemce využít funkci hromadného vyplnění data výstupu z projektu u těch záznamů podpořených osob, které dosud tuto datovou položku nemají vyplněnou.

Příjemce vstoupí přes Detail projektu na záložku Podpořené osoby – aktuální seznam, označí zvolené záznamy a použije tlačítko „Hromadné vyplnění data výstupu“. Nová funkce je popsána včetně obrazové dokumentace v aktualizovaných Pokynech pro evidenci podpory poskytnuté účastníkům projektů, které jsou ke stažení zde: https://www.esfcr.cz/monitorovani-podporenych-osob-opz

Revizní verze Pokynů (Pokyny pro evidenci podpory poskytnuté účastníkům projektů) je k dispozici na tomto odkazu: https://www.penizeproprahu.cz/indikatory/