Aktuality

Seminář pro příjemce 48. výzvy prioritní osy 4 (PO 4)

Odbor evropských fondů MHMP připravil seminář pro příjemce k výzvě č. 48 prioritní osy č. 4 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol III.

Místo konání: Magistrát hl. m. Prahy, Škodův palác, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1, v zasedací místnosti č. 201.

Termín konání:  21. 9. 2022, od 9:00 do 13:00 hod.

Informace: Seminář je určen pro příjemce 48. výzvy, SC 4.1 Modernizace zařízení a vybavení pražských škol III. Účast na semináři je z kapacitních důvodů omezena. Za každého příjemce prosíme, přihlašujte maximálně jednoho zástupce.

Program: Pravidla OP PPR pro projekty v realizaci, finanční řízení projektů, vykazování indikátorů, veřejné zakázky, zpracování zpráv o realizaci a žádosti o platbu.

Registrace na seminář je možná prostřednictvím formuláře níže.


Registrace na seminář zde: 

Seminář 21. 9. 2022, 9:00-13:00