Aktuality

Seminář pro příjemce 48. výzvy prioritní osy 4 (PO 4)

2. října 2022

Odbor evropských fondů MHMP připravil seminář pro příjemce k výzvě č. 48 prioritní osy č. 4 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol III.

Místo a čas konání: 12. 10. 2022, od 9:30 do 13:30 hod. na adrese: Magistrát hl. m. Prahy, Škodův palác, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1, v zasedací místnosti č. 201.

Informace: Seminář byl určen pro příjemce 48. výzvy, SC 4.1 Modernizace zařízení a vybavení pražských škol III. Účast na semináři byla z kapacitních důvodů omezena.

Program: Pravidla OP PPR pro projekty v realizaci, finanční řízení projektů, vykazování indikátorů, veřejné zakázky, zpracování zpráv o realizaci a žádosti o platbu.

Prezentace ke stažení zde:

Úvodní prezentace

Veřejné zakázky

Pravidla programu

Indikátory

Nástroje monitorování