Aktuality

Investiční dotace pro poskytovatele sociálních služeb - do 23. června 2021   ***   Stále otevřená výzva č. 46 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení   ***   *** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***      ***   

55. výzva – změna data ukončení příjmu žádostí

Rada hl. m. Prahy schválila dne 1. 6. 2020 revokaci 55. výzvy. Obsahem revokace byla změna termínu ukončení příjmu žádostí o podporu.

Ukončení příjmu žádostí v rámci 55. výzvy je nyní nastaveno na 24. 6. 2020.

Aktuality


18.6.2021

60. výzva – schválení projektů v ZHMP


60. výzva – schválení projektu v ZHMP