Realizované projekty

SOUTĚŽ „Exkurze Nové radnice v Praze“   ***   *** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***      ***   
Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

V Evropě se neztratíme III.

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Inkluze v ZŠ Bronzová II

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Multikulturní šablony II pro MŠ DUHA

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Pomáháme dětem s OMJ

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Inkluze v mateřské škole Budějovická III.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Kamarádi z velké dálky II.

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


ZŠ Věda-pražské šablony III

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Podpora inkluze v mateřské škole MALVÍNA II.

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Foreigner Friendly Pididomek

Projekt je zaměřen na jedno z kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Učíme se spolu

Projekt je zaměřen na podporu spolupráce MŠ, ZŠ a SŠ s neziskovými organizacemi. Podpora bude poskytována prostřednictvím klíčových aktivit v rámci věcných zaměření 4.1.1.2 Komunitní aktivity a integrace dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem v rámci volnočasových a neformálních aktivit na základě spolupráce škol s dalšími organizacemi, věcného zaměření ...
Více


Podpora a začleňování žáků s OMJ v IMSP

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: – personální podpora škol, – projektová výuka, – komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Spolu pracujeme na demokratické kultuře Strossu

Naše škola prochází posledních 5 let pod novým vedením přerodem, který tento projekt završuje. Za cíl si klade vytvoření nové kultury školy – respektující, otevřené, motivující, demokratické. Jejím podkladem bude nový jednotný standard zapojení/angažovanosti žáků (třídnické hodiny / parlamenty / zahraniční výjezdy) a rodičů („kavárny“), sjednocená didaktická východiska učitelského sboru ...
Více


Rozvoj vzdělávání v MŠ Maxík se zaměřením na děti s OMJ, multikulturní výchovu a udržitelný rozvoj

Projekt se věnuje rozvoji vzdělávání v MŠ Maxík. Rozvoj je zaměřen na začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem, multikulturní výchovu a její plán, včetně komunitních aktivit. V neposlední řadě se projekt věnuje kompetencím pro udržitelný rozvoj, a to jak u pedagogů, tak u dětí. Cílem provázaných aktivit v projektu je ...
Více


Brána porozumění II

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora – dvojjazyčný asistent, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


OP PPR, Výzva č. 54 pro Anglofonní ZŠ

Projekt je zaměřen na následující témata: – personální podpora škol, – přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců (odborně zaměřená setkávání s rodiči), – projektová výuka, – komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Vzdělávání učitelů a začleňování dětí s OMJ

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Demokratická kultura ve školách

V projektu bude zvýšena kvalita vzdělávání v oblasti kompetencí pro demokratickou kulturu (dále jen DK) u 6 pražských škol. Tím se přispěje k rozvoji celkové DK daných institucí. Toho bude dosaženo díky vytvoření funkčních žákovských parlamentů a s tím spojeným rozvojem občanských a sociálních kompetencí žáků. Rozvíjeny budou také profesní ...
Více


1. MŠ – venkovní učebna se zázemím (polytechnika a EVVO)

Záměrem projektu je vybudovat dětem z 1. MŠ vhodné zázemí pro rozvoj enviromentální a polytechnické výuky na stávající zahradě školy. Realizací projektu bude ve škole vytvořeno zázemí pro rozvoj pohybových aktivit dětí, které jsou významným prostředkem pro jejich celkový osobnostní rozvoj, sociální začlenění a rozvoj společenských kompetencí. Bude se jednat ...
Více


Metodická příručka pro práci s žáky s OMJ

Projekt je zaměřen na tvorbu a ověření metodické příručky pro práci s žáky s OMJ pro pět základních škol. Metodické příručky zohledňují specifika jednotlivých škol. Podpora školám bude poskytnuta také formou vzdělávacího programu pro pracovníky školy. Souběžně vznikne příručka pro rodiče žáků s OMJ, která představí práci učitelů se žáky ...
Více


Školní třída jako škola demokracie

Cílem projektu je vytvořit společně se žáky a učiteli program pro 1. a 2.stupeň ZŠ spolu s metodikou a praxí ověřenými doporučeními pro pedagogy, Jak systémově rozvíjet demokratickou kulturu ve třídě, a to jednak hraním rolí a názornou modelací demokratických procesů při rozhodování a spolupráci, jednak praktickým rozvojem potřebných softskills ...
Více