Realizované projekty

Na území hlavního města se v jednotlivých správních obvodech od roku 2014 realizovalo více než 1600 projektů financovaných z Operačního programu Praha – pól růstu ČR.

Kolik projektů a jaké konkrétní byly realizovány v jednotlivých částech Prahy? Podívejte se do galerie níže.

Stránka se postupně doplňuje.

Praha 13

Městská část Praha 13zabírá 1323 hektarů a bydlí zde 68 tisíc obyvatel.

Od roku 2014 bylo v této části Prahy realizováno celkem 89 projektů ve dvou prioritních osách, jejichž celkové finanční výdaje přesáhly 210 mil. korun.

Více zde»

Praha 12

V Praze 12, která se rozkládá na 2 300 ha plochy hlavního města, žije více než 67 tisíc obyvatel.

Během působení pražského operačního programu se v této části města realizovalo 28 projektů, jejichž celková finanční podpora činila 79 mil. korun.

Více zde»

Praha 16

V jihozápadní části Prahy bylo realizováno díky OP PPR 17 projektů, jejichž celkové výdaje přesáhly 175 mil. korun.

Více: zde»

Praha 14

Na území Prahy 14 bylo od roku 2014 díky působení pražského Operačního programu Praha – pól růstu ČR realizováno 61 projektů ve čtyřech tematických oblastech v celkové hodnotě 328 mil. korun.

Více: zde»

Praha 11

Celková finanční podpora pražského operačního programu v této části města ve výši přesahující 135 mil. korun mířila do 6 projektů.

Více zde»

Praha 9

Celkem 35 projektů pražského operačního programu, ve třech prioritních osách, za celkové výdaje ve výši 165 mil. korun bylo realizováno na území Prahy 9.

Více zde»

Praha 7

V sedmé městské části bylo v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR realizována ve všech čtyřech prioritních osách celkem 108 projektů, jejichž celková hodnota dosáhla téměř 800 mil. korun.

Více zde»

Praha 8

Díky pražskému operačnímu programu bylo v osmé městské části realizováno 66 projektů, jejichž celková hodnota dosáhla více než 410 mil. korun.

Více: zde»

Praha 4

Za dobu působení pražského Operačního programu Praha – pól růstu ČR od roku 2014 bylo na území Prahy 4 realizováno různými subjekty 196 projektů ve třech tematických oblastech s celkovými náklady více než 439 mil. korun.

Více: zde»

Praha 15

Od roku 2014 bylo v této části Prahy realizováno 60 projektů z Operačního programu Praha – pól růstu ČR v hodnotě více než 138 mil. Kč.

 Více: zde»

Praha 1

Na území nejstarší městské části Prahy bylo díky pražskému operačnímu programu realizováno celkem 104 projektů ve všech prioritních osách s náklady ve výši 816 mil. korun.

Více: zde»

Praha 6

V šesté městské části bylo díky pražskému operačnímu programu realizováno celkem 73 projektů ve všech prioritních osách v celkové finanční podpoře více než 220 mil. Kč.

Více: zde»

Praha 2

Během působení pražského Operačního programu Praha – pól růstu ČR od roku 2014 bylo na území Prahy 2 realizováno různými subjekty 89 projektů ve čtyřech tematických oblastech v celkovými náklady více než 850 mil. korun.

Více: zde»

Praha 10

Od roku 2014 bylo na území Prahy 10 realizováno díky pražskému Operačnímu programu Praha – pól růstu ČR různými subjekty 105 projektů ve třech tematických oblastech v celkové finanční podpoře více než 530 mil. Kč.

Více: zde»

Praha 3

Za dobu působení pražského Operačního programu Praha – pól růstu ČR od roku 2014 bylo na území Prahy 3 připraveno různými subjekty 74 projektů ve třech tematických oblastech s celkovými náklady více než 380 mil. korun.

Více: zde»

Praha 5

Díky pražskému operačnímu programu zde bylo realizováno celkem 80 projektů ve všech prioritních osách v celkové hodnotě téměř 450 mil. korun.

Více: zde»