Realizované projekty

Zimní bulletin OP PPR   ***      ***   

Na území hlavního města se v jednotlivých správních obvodech od roku 2014 realizovalo více než 1 600 projektů financovaných z Operačního programu Praha – pól růstu ČR.

Kolik projektů a jaké konkrétní byly realizovány v jednotlivých částech Prahy? Podívejte se do galerie níže.

Praha 1

Na území nejstarší městské části Prahy bylo díky pražskému operačnímu programu realizováno celkem 104 projektů ve všech prioritních osách s náklady ve výši 816 mil. korun.

Více: zde»

Praha 2

Během působení pražského Operačního programu Praha – pól růstu ČR od roku 2014 bylo na území Prahy 2 realizováno různými subjekty 89 projektů ve čtyřech tematických oblastech v celkovými náklady více než 850 mil. korun.

Více: zde»

Praha 3

Za dobu působení pražského Operačního programu Praha – pól růstu ČR od roku 2014 bylo na území Prahy 3 připraveno různými subjekty 74 projektů ve třech tematických oblastech s celkovými náklady více než 380 mil. korun.

Více: zde»

Praha 4

Za dobu působení pražského Operačního programu Praha – pól růstu ČR od roku 2014 bylo na území Prahy 4 realizováno různými subjekty 196 projektů ve třech tematických oblastech s celkovými náklady více než 439 mil. korun.

Více: zde»

Praha 5

Díky pražskému operačnímu programu zde bylo realizováno celkem 80 projektů ve všech prioritních osách v celkové hodnotě téměř 450 mil. korun.

Více: zde»

Praha 6

V šesté městské části bylo díky pražskému operačnímu programu realizováno celkem 73 projektů ve všech prioritních osách v celkové finanční podpoře více než 220 mil. Kč.

Více: zde»

Praha 7

V sedmé městské části bylo v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR realizována ve všech čtyřech prioritních osách celkem 108 projektů, jejichž celková hodnota dosáhla téměř 800 mil. korun.

Více zde»

Praha 8

Díky pražskému operačnímu programu bylo v osmé městské části realizováno 66 projektů, jejichž celková hodnota dosáhla více než 410 mil. korun.

Více: zde»

Praha 9

Celkem 35 projektů pražského operačního programu, ve třech prioritních osách, za celkové výdaje ve výši 165 mil. korun bylo realizováno na území Prahy 9.

Více zde»

Praha 10

Od roku 2014 bylo na území Prahy 10 realizováno díky pražskému Operačnímu programu Praha – pól růstu ČR různými subjekty 105 projektů ve třech tematických oblastech v celkové finanční podpoře více než 530 mil. Kč.

Více: zde»

Praha 11

Celková finanční podpora pražského operačního programu v této části města ve výši přesahující 135 mil. korun mířila do 6 projektů.

Více zde»

Praha 12

Během působení pražského operačního programu se ve dvanácté městské části realizovalo 28 projektů, jejichž celková finanční podpora činila 79 mil. korun.

Více zde»

Praha 13

Od roku 2014 bylo v této části Prahy realizováno celkem 89 projektů ve dvou prioritních osách, jejichž celkové finanční výdaje přesáhly 210 mil. korun.

Více zde»

Praha 14

Na území Prahy 14 bylo od roku 2014 díky působení pražského Operačního programu Praha – pól růstu ČR realizováno 61 projektů ve čtyřech tematických oblastech v celkové hodnotě 328 mil. korun.

Více: zde»

Praha 15

Od roku 2014 bylo v této části Prahy realizováno 60 projektů z Operačního programu Praha – pól růstu ČR v hodnotě více než 138 mil. Kč.

 Více: zde»

Praha 16

V jihozápadní části Prahy bylo realizováno díky OP PPR 17 projektů, jejichž celkové výdaje přesáhly 175 mil. korun.

Více: zde»

Praha 17

Od roku 2014 bylo na Praze 17 díky OP PPR realizováno celkem 8 projektů, jejichž celkové finanční výdaje přesáhly 15 mil. korun.

Více zde»

Praha 18

Od roku 2014 bylo na území Prahy 18 díky OP PPR realizováno celkem 14 projektů ve 3 prioritních osách, jejichž celkové finanční výdaje přesáhly 307 mil. korun.

Více zde»

Praha 19

Na území Prahy 19 bylo díky Operačnímu programu Praha - pól růstu ČR realizováno šest projektů za více než 13 miliónů korun.

Více zde»

Praha 20

Celkové finanční výdaje devíti realizovaných projektů Operačního programu Praha - pól růstu ČR dosáhly 337 miliónů korun.

Více zde»

Praha 21

Pražský operační program realizoval v Praze 21 celkem 14 projektů, jejichž celkové finanční výdaje přesáhly 56 miliónů korun.

Více zde»

Praha 22

Od roku 2014 zde bylo díky pražskému operačnímu programu realizováno celkem 15 projektů, jejichž celkové finanční výdaje přesáhly 131 miliónů korun.

Více zde»