Realizované projekty

Na území hlavního města se v jednotlivých správních obvodech od roku 2014 realizovalo více než 1600 projektů financovaných z Operačního programu Praha – pól růstu ČR.

Kolik projektů a jaké konkrétní byly realizovány v jednotlivých částech Prahy? Podívejte se do galerie níže.

Správní obvod Praha 4

Městská část Praha 4 je správní celek tvořený tradičním územím katastrálních obcí Nusle, Michle, Podolí, Braník, Hodkovičky, Krč a části obce Lhotka, dále částí katastrálních území Záběhlic a několika domů na Vinohradech. Na 24 km2 zde bydlí více než 130 tisíc obyvatel.

Za dobu působení pražského Operačního programu Praha – pól růstu ČR od roku 2014 bylo na území Prahy 4 připraveno nebo realizováno různými subjekty 196 projektů ve třech tematických oblastech s celkovými náklady více než 439 mil. korun.

Správní obvod Praha 3

Městská část Praha 3, kterou tvoří pražská čtvrť Žižkov a část Královských Vinohrad, ale také Vysočany a Strašnice, leží na území o rozloze 6,49 km2. Celkem je domovem pro téměř 80 tisíc obyvatel.

Za dobu působení pražského Operačního programu Praha – pól růstu ČR od roku 2014 bylo na území Prahy 3 připraveno nebo realizováno různými subjekty 74 projektů ve třech tematických oblastech s celkovými náklady více než 380 mil. korun.

Více: zde»

Správní obvod Praha 14

Městská část Praha 14 leží na severovýchodním okraji města na území o rozloze 13,53 km2 a je domovem pro více než 46 tisíc obyvatel. Patří sem původní historické obce Kyje, Hloubětín a Hostavice a v nedávné době vzniklá sídliště Černý Most I a II nebo Dolní Počernice.

Za dobu působení pražského Operačního programu Praha – pól růstu ČR od roku 2014 bylo na jejím území připraveno a realizováno 61 projektů ve čtyřech tematických oblastech v celkové hodnotě 328 mil. korun.

Více: zde»

Správní obvod Praha 15

Praha 15 a městské části spadající do její správní působnosti (Dolní Měcholupy, Dubeč, Petrovice a Štěrboholy) leží na území 28 km2 a žije zde více než 37 tisíc obyvatel.

Od roku 2014 bylo v této části Prahy připraveno a realizováno 60 projektů z Operačního programu Praha – pól růstu ČR v hodnotě více než 138 mil. Kč.

 Více: zde»

Správní obvod Praha 1

Území Městské části Praha 1, která zahrnuje samotné jádro Prahy a rozkládá se na ploše 550 ha, je domovem pro 30 tisíc obyvatel. Díky pražskému operačnímu programu zde bylo připraveno nebo realizováno celkem 104 projektů ve všech prioritních osách.

Více: zde»

Správní obvod Praha 10

Praha 10 se rozkládá na území 19 km² a je domovem pro více než 110 tisíc obyvatel.

Za dobu působení pražského Operačního programu Praha – pól růstu ČR od roku 2014 bylo na území Prahy 10 připraveno a realizováno různými subjekty 105 projektů ve třech tematických oblastech v celkové finanční podpoře více než 530 mil. Kč.

Více: zde»