Realizované projekty

Podzimní bulletin OP PPR   ***      ***   Přehled otevřených výzev   ***   

Mobilní poradna – bezpečné místo pro poskytování kvalitních služeb

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0002061
Zaměření projektu:Hlavním cílem projektu je pořízení funkční mobilní poradny ve smyslu kvalitně vybaveného automobilu, který bude obhospodařovat území hlavního města Prahy. Mobilní poradny umožňují poskytovat i poradenství v nepříznivé sociální situaci v oblasti zdraví. Často jsme totiž první (a často jedinou) organizací, se kterou osoby spolupracují. I proto náš tým tvoří vždy zdravotní sestra (pracovnice v sociálních službách) a sociální pracovnice. Zdravotní screening je důležitou součástí našich služeb a podněcuje osoby k zájmu o vlastní zdraví obecně.
Žadatel:ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s.
Partner:
Výše schválené podpory: 1 575 528,00 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 10. 2021

WWW:https://rozkosbezrizika.cz/

Hlavním cílem projektu je pořízení funkční mobilní poradny ve smyslu kvalitně vybaveného automobilu, který bude obhospodařovat území hlavního města Prahy. Mobilní poradny umožňují poskytovat i poradenství v nepříznivé sociální situaci v oblasti zdraví. Často jsme totiž první (a často jedinou) organizací, se kterou osoby spolupracují. I proto náš tým tvoří vždy zdravotní sestra (pracovnice v sociálních službách) a sociální pracovnice. Zdravotní screening je důležitou součástí našich služeb a podněcuje osoby k zájmu o vlastní zdraví obecně. Zdravotní služby jsou často i jakousi vstupenkou pro možnost otevírat s lidmi i další jejich potřeby. Daří se nám s nimi navazovat přes prvotní zakázku ke zdraví důvěrný vztah, který otevírá dveře další spolupráci. Řada osob pod vlivem stigmatu své profese a špatným zkušenostem spojeným s odsouzením ze strany zdravotnického personálu nevyhledává jiné zdravotní služby. Prostředí klubů však často nemusí být diskrétní a bezpečné, osoby se bojí přímo v jejich pokojích o své tíživé situaci mluvit (může zde být skryté nahrávací zařízení, kamerový systém nebo mají strach, že je majitel nebo někdo jiný v klubu uslyší). Mobilní poradna nám umožňuje poskytovat i sociální služby ženám, které pracují na ulici. Z těchto důvodů využíváme starší mobilní poradnu, nicméně ta je určena pro všechny kraje a je ve velmi špatném stavu a často poruchová. Mobilní poradna výhradně pro území hl. města Prahy by měla jednoznačně plné využití a zaručila by tak potřebnou flexibilitu. A dovolila by nám i navýšení výše avizovaného počtu terénních výjezdů. Součástí našich služeb v rámci mobilní poradny je tedy i poskytování právních informací.