Realizované projekty

Podzimní bulletin OP PPR   ***      ***   Přehled otevřených výzev   ***   

Pořízení 14 ks standardních elektrobusů

Prioritní osa:2. Udržitelná mobilita a energetické úspory
Specifický cíl:SC 2.2 Zvyšování atraktivity užívání městské hromadné dopravy
Registrační číslo:CZ.07.2.13/0.0/0.0/18_060/0001885
Zaměření projektu:Projekt "Pořízení 14 ks elektrobusů typu Standard (Sd) - elektrifikace linky 154" spočívá v nákupu plně bezemisních elektrobusů, které na lince 154 nahradí stávající zastaralé naftové autobusy, čímž dojde k významnému snížení produkce hluku a emisí škodlivin z autobusů a k rozvoji nízkouhlíkové multimodální městské dopravy a tím i k rozvoji udržitelné mobility.
Žadatel:Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Partner:
Výše schválené podpory:172 210 000,00
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 11. 2020
Ukončení projektu: 31. 12. 2021

WWW:https://www.dpp.cz
Video projektu

Aby se Pražanům lépe žilo, investuje Praha také do moderních technologií v dopravě. Na lince 154 ze Strašnic na Sídliště Libuš, ale i dalších tak jezdí prvních 14 nových elektrobusů, které město pořídilo z fondů Evropské unie. V Praze bude méně smogu i hluku. A to je jen začátek.

Projekt „Pořízení 14 ks elektrobusů typu Standard (Sd) – elektrifikace linky 154“ spočívá v nákupu plně bezemisních elektrobusů, které na lince 154 nahradí stávající zastaralé naftové autobusy, čímž dojde k významnému snížení produkce hluku a emisí škodlivin z autobusů a k rozvoji nízkouhlíkové multimodální městské dopravy a tím i k rozvoji udržitelné mobility.