Realizované projekty

Podzimní bulletin OP PPR   ***      ***   Přehled otevřených výzev   ***   

Administrativní budovy radnice MČ Praha 14- pilotní projekt energetických úspor

Prioritní osa:2. Udržitelná mobilita a energetické úspory
Specifický cíl:SC 2.1 Energetické úspory v městských objektech dosažené také s využitím vhodných obnovitených zdrojů energie, energeticky efektivních zařízení a inteligentních systémů řízení
Registrační číslo:CZ.07.2.11/0.0/0.0/17_047/0001316
Zaměření projektu:Projekt "Administrativní budovy radnice MČ Praha 14- pilotní projekt energetických úspor" spočívá v dosažení energetických úspor prostřednictvím revitalizace energeticky náročných městských budov ÚMČ Praha 14 na energeticky vysoce efektivní budovy s využitím obnovitelných zdrojů energie, integraci inteligentních BMS na bázi IT řešení a prvků zeleně s využitím dešťové vody. Projekt bude realizován na budovách ÚMČ Praha 14 č. p. 1073/8 a 1072/6 v ulici Bratří Venclíků v městské části Praha 9.
Žadatel:Městská část Praha 14
:
Výše schválené podpory:99 754 059 Kč
Harmonogram:

01.10.2019 -

WWW:www.praha14.cz

Projekt „Administrativní budovy radnice MČ Praha 14- pilotní projekt energetických úspor“ spočívá v dosažení energetických úspor prostřednictvím revitalizace energeticky náročných městských budov ÚMČ Praha 14 na energeticky vysoce efektivní budovy s využitím obnovitelných zdrojů energie, integraci inteligentních BMS na bázi IT řešení a prvků zeleně s využitím dešťové vody. Projekt bude realizován na budovách ÚMČ Praha 14 č. p. 1073/8 a 1072/6 v ulici Bratří Venclíků v městské části Praha 9.