Realizované projekty

Podzimní bulletin OP PPR   ***      ***   Přehled otevřených výzev   ***   

Navigační a znalostní systém pro Nemocnici Na Františku

Prioritní osa:1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Specifický cíl:SC 1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou
Registrační číslo:CZ.07.1.02/0.0/0.0/15_024/0000457
Zaměření projektu:Konkrétním cílem je pak výzkum a vývoj komplexního systému umožňujícího orientaci pacientů a návštěvníků v nemocnici a zajišťující jejich informovanost po celou dobu léčby. Konkrétní výstupy projektu jsou následující: 1) Vytvoření uživatelsky příjemné a jasné fyzické a interaktivní navigace pro pacienty a návštěvníky areálu Nemocnice na Františku 2) Zajištění informování pacienta o nadcházejícím vyšetření a diagnóze 3) Zajištění informování pacienta o aktuálních informacích o daném odborném pracovišti.
Žadatel:Nemocnice Na Františku
Partner:-
Výše schválené podpory:41 810 000,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2019

WWW:http://www.nnfp.cz/

Projekt má za cíl najít nové řešení skrze veřejnou zakázku PCP. Konkrétním cílem je pak výzkum a vývoj komplexního systému umožňujícího orientaci pacientů a návštěvníků v nemocnici a zajišťující jejich informovanost po celou dobu léčby.