Realizované projekty

Pilotní projekt přeměny budovy střední školy Českobrodská 362/32a na energeticky soběstačnou

Prioritní osa:2. Udržitelná mobilita a energetické úspory
Specifický cíl:SC 2.1 Energetické úspory v městských objektech dosažené také s využitím vhodných obnovitených zdrojů energie, energeticky efektivních zařízení a inteligentních systémů řízení
Registrační číslo:CZ.07.2.11/0.0/0.0/17_047/0000673
Zaměření projektu:Realizací projektu dojde k renovaci objektu SŠ-COPTH Českobrodská 362/32a na inteligentní budovu. Objekt bude nejen nově architektonicky uspořádán, řešen bezbariérově, ale bude i vybaven nejlepšími dostupnými technologiemi týkající se snižování energetické náročnosti a technologiemi využívající OZE k vlastní výrobě elektrické energie. Zavedením energetického managementu dojde k optimálnímu využívání energie, úsporám nákladů na provoz a k dlouhodobému pozitivnímu vlivu na životní prostředí.
Žadatel:Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9,Poděbradská 1/179
:
Výše schválené podpory:195 852 153 Kč
Harmonogram:

01.12.2018 - 31.07.2020

WWW:http://copth.cz/

Realizací projektu dojde k renovaci objektu SŠ-COPTH Českobrodská 362/32a na inteligentní budovu. Objekt bude nejen nově architektonicky uspořádán, řešen bezbariérově, ale bude i vybaven nejlepšími dostupnými technologiemi týkající se snižování energetické náročnosti a technologiemi využívající OZE k vlastní výrobě elektrické energie. Zavedením energetického managementu dojde k optimálnímu využívání energie, úsporám nákladů na provoz a k dlouhodobému pozitivnímu vlivu na životní prostředí.