Realizované projekty

Pilotní projekt přeměny budovy střední školy Českobrodská 362/32a na energeticky soběstačnou

Prioritní osa:2. Udržitelná mobilita a energetické úspory
Specifický cíl:SC 2.1 Energetické úspory v městských objektech dosažené také s využitím vhodných obnovitených zdrojů energie, energeticky efektivních zařízení a inteligentních systémů řízení
Registrační číslo:CZ.07.2.11/0.0/0.0/17_047/0000673
Zaměření projektu:Realizací projektu došlo k renovaci objektu SŠ-COPTH Českobrodská 362/32a na inteligentní budovu. Objekt je nejen nově architektonicky uspořádán, řešen bezbariérově, ale i vybaven nejlepšími dostupnými technologiemi týkající se snižování energetické náročnosti a technologiemi využívající OZE k vlastní výrobě elektrické energie. Zavedením energetického managementu dochází k optimálnímu využívání energie, úsporám nákladů na provoz a k dlouhodobému pozitivnímu vlivu na životní prostředí.
Žadatel:Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9,Poděbradská 1/179
Partner:
Výše schválené podpory:195 852 153 Kč
Harmonogram:

01.12.2018 - 31.07.2020

WWW:http://copth.cz/
Video projektu

Na začátku rekonstrukce školy na Českobrodské ulici byl cíl dosáhnout téměř nulové spotřeby energie. Po bezmála šesti letech usilovné práce se budova proměnila na energeticky plusovou, což znamená, že vyrobí víc energie, než spotřebuje. Energie je přitom jen jedním prvkem z komplexní mozaiky udržitelnosti, která byla jako první u nás oceněná prestižním zlatým certifikátem kvality SBToolCZ.

„Řešení zohledňuje šetrný přístup k přírodě, vysokou kvalitu vnitřního prostředí i chytré hospodaření s energiemi a vodou. Ve škole se uplatňují špičkové technologie a prvky, mezi které patří vzduchotechnika s rekuperací, inteligentní osvětlení, fotovoltaické panely, využití šedé vody nebo řízení energetického systému na základě předpovědi ceny a spotřeby,“ vysvětluje ředitel školy Josef Ležal. Přestavba budovy střední školy COPTH je pilotním projektem, který nemá dosud u nás ani v celé EU obdoby. „Věřím, že se jím budou inspirovat další školská zařízení nejen v Praze,“ dodává Ležal. Náklady na přestavbu činí 250 milionů korun, přičemž většina prostředků pochází z Operačního programu Praha – pól růstu ČR.

Více o unikátním projektu přestavby střední školy COPTH si poslechněte v dalším dílu podcastu Peníze pro Prahu s Jiřím Tencarem, šéfem firmy Ecoten, která je hlavním projektantem přestavby.

Spotify