Realizované projekty

Podzimní bulletin OP PPR   ***      ***   Přehled otevřených výzev   ***   

Rozšíření kapacity Mateřské školy Oáza v Praze 12

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Registrační číslo:CZ.07.4.67/0.0/0.0/20_078/0002058
Zaměření projektu:Předmětem projektu je navýšení kapacity školy o dvě nové třídy pro 56 dětí. Celková kapacita MŠ se tak zvýší ze 112 na 168 dětí. Realizace projektu proběhne realizací vnitřních stavebních úprav pavilonu, který je součástí MŠ, ale je v současné době využíván pro potřeby úřadu městské části. Součástí projektu je také vybavení interiérů, úpravy zahrady vč. instalace herních prvků a nutné dovybavení kuchyně. Cílem projektu je navýšit kapacitu pro umisťování dětí předškolního věku do předškolních zařízení, a tím rozšířit potenciál zaměstnanosti rodičů s dětmi předškolního věku. Realizace projektu proběhne realizací vnitřních stavebních úprav pavilonu sousedícího se současnou mateřskou školou. Uvedený pavilon je zároveň stavebně s mateřskou školou propojen spojovací chodbou.
Žadatel:Městská část Praha 12
Partner:
Výše schválené podpory: 15 057 332,21 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 10. 2021

WWW:www.praha12.cz

Předmětem projektu je navýšení kapacity školy o dvě nové třídy pro 56 dětí. Celková kapacita MŠ se tak zvýší ze 112 na 168 dětí. Realizace projektu proběhne realizací vnitřních stavebních úprav pavilonu, který je součástí MŠ, ale je v současné době využíván pro potřeby úřadu městské části. Součástí projektu je také vybavení interiérů, úpravy zahrady vč. instalace herních prvků a nutné dovybavení kuchyně. Cílem projektu je navýšit kapacitu pro umisťování dětí předškolního věku do předškolních zařízení, a tím rozšířit potenciál zaměstnanosti rodičů s dětmi předškolního věku. Realizace projektu proběhne realizací vnitřních stavebních úprav pavilonu sousedícího se současnou mateřskou školou. Uvedený pavilon je zároveň stavebně s mateřskou školou propojen spojovací chodbou.