Realizované projekty

Výukový program Social impact of climate rules

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002115
Zaměření projektu:V projektu vznikne nový výukový program Social impact of climate rules určený pro pedagogy základních a středních škol, který bude podporovat rozvoj kompetencí k udržitelnému růstu a zvýšení praktických schopností žáků k soužití v rámci hl. m. Prahy.
Žadatel:nvias, z. s.
Partner:
Výše schválené podpory: 6 742 165,00 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 9. 2021

WWW:https://www.nvias.org/

V projektu vznikne nový výukový program Social impact of climate rules určený pro pedagogy základních a středních škol, který bude podporovat rozvoj kompetencí k udržitelnému růstu a zvýšení praktických schopností žáků k soužití v rámci hl. m. Prahy. Výukový program bude zapracován do komplexní metodiky. Projekt podporuje využívání nových technologií, reflexi aktuálních témat napříč školními předměty a moderní způsoby výuky.