Realizované projekty

Podzimní bulletin OP PPR   ***      ***   Přehled otevřených výzev   ***   

Podnikatelský inkubátor H 4.0 Art&Digital Lab

Prioritní osa:1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Specifický cíl:SC 1.2 Snazší vznik a rozvoj znalostně intenzivních firem
Registrační číslo:CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_056/0000880
Zaměření projektu:Hlavním cílem projektu je poskytnout inovačním, znalostně intenzivním podnikům v kategorii MSP z oblasti kreativního průmyslu a digitálních technologií (Art&Digital) kvalitní zázemí pro inovace, rozvoj podnikání
Žadatel:OSE Czech Republic z. s.
Partner:-
Výše schválené podpory:41 927 508,90 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1.5.2018
Datum ukončení projektu: 30.4.2021

WWW:https://www.osecr.cz

Cílem projektu je primárně vybudovat jeden moderní, technologicky vyspělý podnikatelských inkubátor pro odvětí Art&Digital s kvalitní infrastrukturou pro inovátory a inovační MSP v objektu hl. m. Prahy, v městské části Praha 7, která má právě pro oblast kreativního průmyslu a digitálních technologií velký potenciál.