Realizované projekty

Podzimní bulletin OP PPR   ***      ***   Přehled otevřených výzev   ***   

Dětská skupina Zvonek II – provoz

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.3 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti
Registrační číslo:CZ.07.4.51/0.0/0.0/18_059/0001618
Zaměření projektu:V rámci projektu bude financován provoz podnikové Dětské skupiny Zvonek, Magistrátu HMP. Skupina, s kapacitou 12 míst, zajišťuje službu péče o děti od 2 let do zahájení povinné školní docházky podle z. č. 247/2014 Sb. ve vlastním objektu, Jungmannova 747/28, 110 00 Praha 1. Celoroční provoz s denním režimem bude přerušen vždy od 23. 12. do 1. 1. a první týden letních prázdnin. Doba trvání projektu: od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2022 (24 m.) - 4 fáze provozu (6 měsíců).
Žadatel:HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Partner:-
Výše schválené podpory:2 260 800 Kč
Harmonogram:

-

WWW:www.praha.eu

V rámci projektu bude financován provoz podnikové Dětské skupiny Zvonek, Magistrátu HMP. Skupina, s kapacitou 12 míst, zajišťuje službu péče o děti od 2 let do zahájení povinné školní docházky podle z. č. 247/2014 Sb. ve vlastním objektu, Jungmannova 747/28, 110 00 Praha 1. Celoroční provoz s denním režimem bude přerušen vždy od 23. 12. do 1. 1. a první týden letních prázdnin. Doba trvání projektu: od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2022 (24 m.) – 4 fáze provozu (6 měsíců).