Realizované projekty

Strakonická – rozšíření

Prioritní osa:2. Udržitelná mobilita a energetické úspory
Specifický cíl:SC 2.2 Zvyšování atraktivity užívání městské hromadné dopravy
Registrační číslo:CZ.07.2.13/0.0/0.0/01_061/0002050
Zaměření projektu:Předmětem projektu je změna organizace provozu v ulici Strakonická ve směru do centra (v úseku zastávka Dostihová - Barrandovský most).
Žadatel:HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Partner:
Výše schválené podpory:380 000 000,00 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 1. 2021

WWW:www.praha.eu

Předmětem projektu je změna organizace provozu v ulici Strakonická ve směru do centra (v úseku zastávka Dostihová – Barrandovský most). V rámci této úpravy se jedná o rozšíření komunikace o jeden jízdní pruh, a to s cílem preference autobusů veřejné dopravy. Díky realizaci projektu dojde k optimalizaci stávajících preferenčních opatření směřující k jejich vyšší efektivitě a respektovanosti řidiči individuální dopravy. Vyhrazený jízdní pruh bude vybudován v celkové délce 2,179 km.