Realizované projekty

Strakonická – rozšíření

Prioritní osa:2. Udržitelná mobilita a energetické úspory
Specifický cíl:SC 2.2 Zvyšování atraktivity užívání městské hromadné dopravy
Registrační číslo:CZ.07.2.13/0.0/0.0/01_061/0002050
Zaměření projektu:Předmětem projektu je změna organizace provozu v ulici Strakonická ve směru do centra (v úseku zastávka Dostihová - Barrandovský most).
Žadatel:HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Partner:
Výše schválené podpory:380 000 000 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 1. 2021
Ukončení projektu: 31. 12. 2022

WWW:www.praha.eu
Video projektu

Díky financím z evropských fondů je doprava na vytížené Strakonické plynulejší. V úseku mezi zastávkami Dostihová a Barrandovský most vznikl směrem do centra nový, více než dva kilometry dlouhý pruh vyhrazený autobusům a složkám Integrovaného záchranného systému. Cestující v MHD nemusí čekat v kolonách a do Prahy se tak dostanou včas. Kolem zástavby nově leží tichý asfalt, aby doprava méně rušila místní obyvatele.