Realizované projekty

Multimediální učebna cizích jazyků a přírodních věd

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Registrační číslo:CZ.07.4.67/0.0/0.0/19_073/0002144
Zaměření projektu:Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality pro vzdělávání a rozvoj znalostí a dovedností žáků v oblasti přírodních věd, cizích jazyků, čehož bude dosaženo modernizací a pořízením vybavení odborné učebny. Projekt je v souladu se Strategickým rámcem MAP pro Prahu 13.
Žadatel:Fakultní základní škola při Pedagogické fakultě UK, Praha 13, Brdičkova 1878
Partner:
Výše schválené podpory: 1 998 568,00 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 3. 2022
Ukončení projektu: 31. 8. 2022

WWW:https://www.fzsbrdickova.cz

Předmětem projektu je modernizace odborné učebny cizích jazyků a přírodních věd, která bude disponovat IT vybavením, novým nábytkem a moderními výukovými pomůckami pro výuku přírodních věd a cizích jazyků. Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality pro vzdělávání a rozvoj znalostí a dovedností žáků v oblasti přírodních věd, cizích jazyků, čehož bude dosaženo modernizací a pořízením vybavení odborné učebny. Projekt je v souladu se Strategickým rámcem MAP pro Prahu 13.