Realizované projekty

Podzimní bulletin OP PPR   ***      ***   Přehled otevřených výzev   ***   

Modernizace učebny praktických cvičení elektrotechniky a elektroniky

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Registrační číslo:CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001020
Zaměření projektu:Projekt má za cíl řešit nerovnoměrnou úroveň vybavení středních škol v Praze v návaznosti na rozvoj klíčových kompetencí v souladu s KAP. Dojde k pořízení elektrotechnického vybavení např. osciloskop, lampa s lupou, multimetr, generátor, laboratorní zdroj, horkovzdušná páječka, měřič RLC, frézka na prototypovou výrobu plošných spojů apod. Projekt vytvoří/vybaví odbornou učebnu praktického výcviku elektrotechniky pro 15 žáků + 1 pracoviště pro pedagoga. Projekt obsahuje rizika, která eliminuje.
Žadatel:Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320
:
Výše schválené podpory:2 094 970 Kč
Harmonogram:

-

WWW:https://www.uzlabina.cz/

Projekt má za cíl řešit nerovnoměrnou úroveň vybavení středních škol v Praze v návaznosti na rozvoj klíčových kompetencí v souladu s KAP. Dojde k pořízení elektrotechnického vybavení např. osciloskop, lampa s lupou, multimetr, generátor, laboratorní zdroj, horkovzdušná páječka, měřič RLC, frézka na prototypovou výrobu plošných spojů apod. Projekt vytvoří/vybaví odbornou učebnu praktického výcviku elektrotechniky pro 15 žáků + 1 pracoviště pro pedagoga. Projekt obsahuje rizika, která eliminuje.