Realizované projekty

Podzimní bulletin OP PPR   ***      ***   Přehled otevřených výzev   ***   

Modernizace AD v objektech Šromova

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.1 Posílená sociální infrastruktura pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000889
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na modernizaci 3 azylových domů provozovaných v objektech Šromova 1 a 3, které jsme zahrnuli do jednoho projektu z logické vazby umístění v sousedících a do značné míry souvisejících objektech. Díky realizaci projektu dojde ke zlepšení a zefektivnění poskytovaných sociálních služeb našich zařízení. Jedná se o Azylový dům s ošetřovatelskou službou (dále jen ADOS), Azylový dům pro ženy (dále také AD pro ženy), Azylový dům Šromova (dále také ADŠ).
Žadatel:Centrum sociálních služeb Praha
:
Výše schválené podpory:45 761 724 Kč
Harmonogram:

01.01.2019 -

WWW:http://www.csspraha.cz/

Projekt je zaměřen na modernizaci 3 azylových domů provozovaných v objektech Šromova 1 a 3, které jsme zahrnuli do jednoho projektu z logické vazby umístění v sousedících a do značné míry souvisejících objektech. Díky realizaci projektu dojde ke zlepšení a zefektivnění poskytovaných sociálních služeb našich zařízení. Jedná se o Azylový dům s ošetřovatelskou službou (dále jen ADOS), Azylový dům pro ženy (dále také AD pro ženy), Azylový dům Šromova (dále také ADŠ).