Realizované projekty

*** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***      ***      ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE - stav k 22. 2. 2021.   ***   
Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Rozvoj Soc. Podniku Aranžerie a komunitní zahrada – společnost E

Předmětem uvedeného projektu je kapacitní rozšíření stávajících podnikatelských aktivit „sociálního podniku Aranžerie“, které zaměstnává osoby se zdravotním postižením, včetně duševně nemocných. ...
Více


Komunitní centrum Buďánka – ostrov ve městě

V rámci postupující revitalizace památkové zóny Buďánka se podařilo opravit první z objektů, a to bývalý Koloniál. V něm bude otevřen komunitní prostor s názvem „Komunitní centrum Buďánka – ostrov ve městě“, který v sobě bude kombinovat kulturní, společenské a vzdělávací aktivity spolu s ekologickým přístupem. ...
Více


Výroba unikátních dekorací a kulis

Projekt „Výroba unikátních dekorací a kulis“ se soustřeďuje na vybudování a následný provoz sociálního podniku se zaměřením na poskytování služeb v oboru výroby unikátních dekorací a kulis. ...
Více


Čalounický a truhlářský sociální podnik BKLB s.r.o.

Realizací projektu s názvem „Čalounický a truhlářský sociální podnik BKLB s.r.o.“ je směřováno k vytvoření nového sociální podniku, který svoji činnost vykonává v oblasti truhlářské a čalounické výroby. ...
Více


Založení nového provozu pro sociální podnikání – balící služby

Projekt s názvem „Založení nového provozu pro sociální podnikání – balící služby“ spočívá v založení nového výrobního provozu se zaměřením na balící služby. V rámci činnosti podniku se jedná o ruční balení výrobků do fóliových obalů. ...
Více


Sociální podnik – Nová šance

Realizace projektu s názvem „Sociální podnik – Nová šance“ umožňuje získání a následné udržení pracovního uplatnění osobám z předmětných cílových skupin. ...
Více


Komunitní rozvoj lokalit MČ Praha 14 (Černý Most a Kyje)

Projekt s názvem „Komunitní rozvoj lokalit MČ Praha 14 (Černý Most a Kyje)“ rozšiřuje nabídku stávajících komunitních center ve zdejší lokalitě, se zaměřením na vybrané společensky znevýhodněné skupiny a s hlavním cílem oživit danou lokalitu, aktivizovat zdejší obyvatele, zvýšit zájem o lokální dění a budovat komunitní vazby. ...
Více


COMEBACK – Charitatitvní obchod

Projekt „COMEBACK – Charitativní obchod“ se zabývá založením nového sociálního podniku a jeho následným pilotním provozem. ...
Více


Vznik a rozvoj kulturně komunitního centra Farní charita Praha 1 – Nové Město

Projekt s názvem „Vznik a rozvoj kulturně komunitního centra Farní charita Praha 1 – Nové Město“ umožňuje vznik a rozvoj daného kulturně komunitního centra v rámci Prahy 1. ...
Více


Rozvoj sociálního podniku SONETA s.r.o.

Projekt „Rozvoj sociální podniku Soneta s.r.o.“ přináší 6 nových pracovních míst pro osoby se znevýhodněním na trhu práce, zejména pak z řad osob se zdravotním postižením nebo znevýhodněním z důvodu etnické příslušnosti. ...
Více


Kavárna „Přístav“ – pracovní uplatnění a seberealizace osob s duševním onemocněním

Projekt „Kavárna „Přístav“ – pracovní uplatnění a seberealizace osob s duševním onemocněním“ vybuduje na území městské části Prahy 2 sociálního podnik – tzv. tréninkovou „Kavárnu Přístav“, jejímž posláním bude pomoci lidem s duševním onemocněním při návratu a začlenění na trh práce a do společnosti. ...
Více


Kulturně komunitní centrum ART na Letné

Denní provoz kulturně komunitního centra ART (neboli Akademie Radostné Tvorby) je založený na výtvarné práci s osobami sociálně vyloučenými (tj. s osobami s mentálním postižením, s chronickým duševním onemocněním a se seniory) s provázáním vzájemné komunikace mezi jednotlivými skupinami i místní komunitou. ...
Více


Komunitní centrum InBáze 2020

Projekt s názvem „Komunitní centrum InBáze 2020“ rozšiřuje nabídku kvalitních komunitních programů a služeb pro migranty a veřejnost v Praze. ...
Více


Babi, dědo, pojďme spolu být, budeme se mít

Projekt s názvem „Babi, dědo, pojďme spolu být, budeme se mít“ je zaměřen na prevenci sociálního vyloučení seniorů a posilování jejich vztahu s generací dětí a mladistvých. ...
Více


SP Černý Most – kapacitní rozšíření

Projekt s názvem „SP Černý Most – kapacitní rozšíření“ je zaměřen na kapacitní rozšíření stávajícího sociálního podniku SP Černý Most, s.r.o. ...
Více


Sociální podnik – úklidová firma

Projekt s názvem „Sociální podnik – úklidová firma“ je zaměřen na služby Facility managementu, spojené s péčí o rozličné typy nemovitostí. ...
Více


Mezigenerační soužití – Přední Kopanina

Projekt s názvem „Mezigenerační soužití – Přední Kopanina“ vytváří a provozuje zázemí pro komunitní a mezigenerační sdílení a prožívání společných zájmů a potřeb a vzájemnou výpomoc občanů MČ Praha – Přední Kopanina a jejího přilehlého okolí (tj. Nebušic) s důrazem na zájmy cílových skupin, kterými jsou senioři a rodiny s dětmi ...
Více


Podpora aktivizace komunitního života se zapojením osob po výkonu trestu

V rámci projektu „Podpora aktivizace komunitního života se zapojením osob po výkonu trestu“ je počítáno s realizací aktivit, které jsou zaměřeny na osoby opouštějící výkon trestu. ...
Více


PEXESO POMÁHÁ PŘES PŘEKÁŽKY

Posláním projektu „PEXESO POMÁHÁ PŘES PŘEKÁŽKY“ je zlepšení postavení dětí, mládeže a rodin s dětmi v nepříznivé sociální a psychosociální situaci v Praze – Zbraslavi a okolí. ...
Více


Rodina pro rodiny

Projekt s názvem „Rodina pro rodiny“ vytváří podmínky pro vzájemnou pomoc mezi rodinami s dětmi z různých kulturních prostředí, a to pomocí komunitního mentoringu a projektů, volnočasových a vzdělávacích aktivit. ...
Více