Realizované projekty

Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Comeflex Accounting – účetnictví, daně a správa nemovitostí

V rámci realizace projektu s názvem „Comeflex Accounting – účetnictví, daně a správa nemovitostí“ zahajuje svojí činnost nový sociální podnik, a to v oblasti vedení účetnictví, daňové evidence a správy nemovitostí. ...
Více


Včelí úl

Projekt s názvem „Včelí úl“ si klade za cíl vytvořit v městské části Praha 9 kulturně komunitní centrum a podpořit tak 80 osob z řad primární cílové skupiny tj. rodičů, dětí a mládeže v nepříznivé sociální situaci. ...
Více


Mezigenerační programy pro seniory

Projekt je zaměřen na prevenci sociálního vyloučení seniorů žijících v seniorských zařízeních či doposud ve svém domácím přirozeném prostředí. ...
Více


Sociální podnik ArtWorks Design s.r.o.

„Sociální podnik ArtWorks Design s.r.o.“ je zaměřen na restaurování nábytku, čalounické práce a výrobu designového nábytku. ...
Více


Komunitní centrum pro Zotavení

„Komunitní centrum pro Zotavení“ nabízí spektrum aktivit vedoucích k začleňování lidí s duševním onemocněním do běžného života společnosti a posílení jejich možné sociální soudržnosti. ...
Více


Sociální podnik Becalel

Prostřednictvím projektu „Sociální podnik Becalel“ byl vytvořen funkční sociální podnik, který vznikl transformací sociální dílny Becalel při Židovské obci v Praze (dále jen ŽOP). ...
Více


Interkulturní rodinné komunitní česko-vietnamské centrum Praha-Libuš

Projekt reaguje na problematiku soužití většinové a menšinové společnosti. Cílem projektu je prevence sociálního vyloučení ohrožených osob jejich zapojováním do aktivit interkulturního rodinného komunitního centra. ...
Více


Rozšíření sociálního podniku se zaměřením na venkovní údržbu a úklidové služby Succour s.r.o.

Projekt se snaží alespoň částečně eliminovat problém nezaměstnanosti a sociálního začlenění osob znevýhodněných na trhu práce. Jedná se o osoby dlouhodobě nezaměstnané (více než 6 měsíců) a osoby starší 50 let. ...
Více


Zaměstnávání osob se záznamem v rejstříku trestů

Hlavním cílem projektu je dosažení úspěšné reintegrace a resocializace osob opouštějících výkon trestu odnětí svobody zpět do společnosti. ...
Více


Komunitní centrum pro podporu nevidomých a slabozrakých Vrchlická

Projekt s názvem „Komunitní centrum pro podporu nevidomých a slabozrakých Vrchlická“ je zaměřen na problém sociálního vyloučení nevidomých a slabozrakých osob (dále jen NaS osob) na území hlavního města Prahy. ...
Více


Komunitní centrum Žižkov

Projekt „Komunitní centrum Žižkov„ je zaměřen na vytvoření místního komunitního centra, které svými nabízenými aktivitami směřuje k co možná největší míře participace jeho klientů, za účelem posílení místní sociální soudržnosti a integrity. ...
Více


Zelený ostrov – DVOJKA

Cílem projektu je rozšíření činnosti již zavedeného sociálního podniku „Zelený ostrov“ a to rovněž na území hlavního města Prahy. ...
Více


Otevřené Paraple

Projekt se snaží o aktivní propojení cílové skupiny vozíčkářů s místní komunitou, o propojení širokého spektra různorodých aktivit „pod jednou střechou“. ...
Více


Lepší život na Praze 5

Předkládaný projekt s názvem „Lepší život na Praze 5“ se zaměřuje na podporu sociální soudržnosti dětí, mládeže, rodin v nepříznivé sociální situaci a seniorů. ...
Více


Komunitní centrum Řepy

Aktivity Komunitního centra Řepy jsou směřovány na podporu a integraci osob z cílové skupiny seniorů do většinové společnosti. ...
Více


Uplatnění specifických pracovních předpokladů nevidomých osob na trhu práce

Podstatou projektu s názvem „Uplatnění specifických pracovních předpokladů nevidomých osob na trhu práce“ je vybudování sociálního podniku, jehož hlavní činnost spočívá v provozu telefonní služby s přepisem mluveného slova. ...
Více


Komunitní centrum „Pomocná ruka“ v Praze 3

Předkládaný projekt „Komunitní centrum „Pomocná ruka“ v Praze 3“ se svými aktivitami zaměřuje na podporu sociální soudržnosti dětí, mládeže, rodin v nepříznivé sociální situaci, včetně rodin s jedním rodičem samoživitelem, seniorů a osob se zdravotním postižením, včetně osob duševně nemocných. ...
Více


Kulturně komunitní centrum Senior fitnes

Projekt zakládá „Kulturně komunitní centrum Senior fitnes“ (dále jen KKC nebo Centrum) pro seniory na území  městské části Praha 6 – Petřiny. ...
Více


Prádelna Collarca

Projekt „Prádelna Collarca“ je zaměřen na zaměstnanost a zaměstnavatelnost osob se zdravotním postižením, včetně osob duševně nemocných, na území hlavního města Prahy. ...
Více


Společně pro Prahu 7

Projekt Asociace občanských poraden (AOP) se zaměřuje na integraci cílové skupiny seniorů a rodin s dětmi v nepříznivé sociální situaci, včetně specifických rodin s jedním rodičem samoživitelem, a to do komunity městské části Praha 7. Tohoto primárního cíle bude dosaženo skrze zřízení a provoz nového kulturně komunitního centra v Praze 7 ...
Více