Realizované projekty

Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Modernizace odborných učeben ZŠ Stross

Cílem projektu je modernizace učebny přírodních věd a polytechnické učebny na ZŠ Štross, které umožní významný kvalitativní posun ve výuce. ...
Více


Moderní technologie pro rozvoj klíčových kompetencí – ZŠ U Krčského lesa

Cílem projektu je zkvalitnění výuky žáků Základní školy U Krčského lesa prostřednictvím rozvoje klíčových kompetencí. ...
Více


Environmentální zahrada a venkovní třída

Cílem projektu je rozvoj klíčových kompetencí dětí a kinestetického učebního stylu prostřednictvím zlepšení vybavení školy, vybudováním učebny zaměřené na výchovu k udržitelnému rozvoji, podporou environmentálního vzdělávání, to vše povede ke zlepšení polytechnických dovedností. ...
Více


Rekonstrukce a modernizace laboratoře chemie

Cílem projektu je transformace nevyhovujících prostor chemické laboratoře na prostory vhodné pro moderní a efektivní výuku laboratorních cvičení z chemie. Realizací projektu bude umožněno žákům gymnázia dále využívat odbornou učebnu „laboratoř chemie“ a tímto přispívat k rozvoji jejich kompetencí především v přírodních vědách. ...
Více


Pořízení robotizovaného pracoviště pro zkvalitnění výuky technický oborů na SPŠ na Proseku

Cílem předkládaného projektu je zkvalitnění technického vzdělání na Střední průmyslové škole na Proseku prostřednictvím zajištění kvalitní vzdělávací infrastruktury. ...
Více


Modernizace odborné učebny fyziky za účelem badatelsky orientované výuky

Cílem projektu je zmodernizovat výuku fyziky prostřednictvím vybudování moderní učebny podporující badatelský přístup. Díky tomu se výrazně zvýší efektivita výuky a její přenositelnost do praxe ...
Více


Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na ZŠ Křimická

Cílem projektu je zvýšení kvality infrastruktury pro vzdělávání na ZŠ Křimická prostřednictvím pořízení moderních vyučovacích technologií. Díky tomu bude v modernizovaných učebnách zavedena interaktivní praktická výuka. ...
Více


Modernizace zařízení a vybavení učeben pro ZŠ a MŠ Praha 5 – Radlice včetně zajištění konektivity

Cílem projektu je rozvoj přírodních, jazykových a digitálních kompetencí žáků Základní školy Radlická a dalších spolupracujících škol. ...
Více


Knihovna s komunitním přesahem Černý most

Cílem projektu je lépe zpřístupnit nově zrekonstruované prostory Městské knihovny v Praze na Černém Mostě prostřednictvím nově vzniklého komunitního centra. Těmto skupinám bude umožněno smysluplně trávit svůj volný čas. ...
Více


Počítačová učebna a vybavení učebny automatizace a robotiky

Cílem projektu je modernizace specializovaných pomůcek pro odbornou výuku, která probíhá v rámci všech oborů. Tím dojde ke zkvalitnění výuky o potřebné technické prvky a rozvoj klíčových kompetencí studentů v oboru strojírenství. ...
Více


Modernizace zařízení – 3D učebna Střední škola automobilní a informatiky

Cílem projektu je vybudování specializované odborné učebny vč. zajištění výukových pomůcek. To povede ke zatraktivnění technických oborů, zvýšení konkurenceschopnosti školy v oboru, zkvalitnění výuky o potřebné technické prvky a rozvoj klíčových kompetencí studentů v oboru. ...
Více


Podpora polytechnického a přírodovědného vzdělávání na ZŠ Donovalská

Cílem projektu je podpora polytechnického a přírodovědného vzdělávání na ZŠ Donovalská za účelem zkvalitnění výuky. Dosažená změna představuje zvýšení motivace k výuce těchto předmětů pro žáky a hlubší osvojení si praktických znalostí z výuky. ...
Více


Základní škola Školní – oprava skleníku

Cílem projektu je zkvalitnění výuky ZŠ Školní v oblasti klíčových kompetencí přírodní vědy a polytechnické vzdělávání prostřednictvím opravy skleníku včetně zřízení odborné učebny na tyto kompetence zaměřené. ...
Více


Učebna biologie 024 gymnázia Nad Alejí

Cílem projektu je rozvoj klíčových kompetencí žáků z CS pomocí modernizace odborné učebny biologie na gymnáziu. Projekt přispěje k řešení nerovnoměrné úrovně vybavení škol v Praze, posílení rovného přístupu ke kvalitní vzdělávací infrastruktuře a k podpoře společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí žáků. ...
Více


Modernizace zařízení a vybavení MŠ a ZŠ při Nemocnici na Bulovce

Cílem projektu je přispět k řešení nerovnoměrné úrovně vybavení škol v Praze, posílení rovného přístupu ke kvalitní vzdělávací infrastruktuře a k podpoře společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí žáků. ...
Více


Moderní technologie pro praxi

Cílem projektu je přispět k řešení nerovnoměrné úrovně vybavení škol v Praze, posílení rovného přístupu ke kvalitní vzdělávací infrastruktuře a k podpoře společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí žáků. ...
Více


Vybavení odborné učebny a posílení vnitřní konektivity

Cílem projektu je přispět k řešení nerovnoměrné úrovně vybavení škol v Praze, posílení rovného přístupu ke kvalitní vzdělávací infrastruktuře a k podpoře společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí žáků. Cílem projektu je zvýšení úrovně ekonomického a logistického vzdělávání a zahájení výuky CLIL (Integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka). ...
Více


Zkvalitnění jazykového vzdělávání na HŠ Vršovická 43, Praha 10

Cílem projektu je zvýšit jazykové kompetence žáků školy zejména v oblasti aktivního využití jazyka a poslechů prostřednictvím zkvalitnění vzdělávací infrastruktury a také zajistit konektivitu školy. ...
Více


Modernizace zařízení a vybavení tříd v Základní škole, Praha 8, Palmovka 8

Cílem projektu je modernizace zařízení a vybavení 2 odborných učeben jazyků a školní dílny Základní školy, Praha 8, Palmovka 8. ...
Více


Modernizace zařízení a vybavení odborných učeben v Základní škole, Praha 8, Žernosecká 3

Cílem projektu je modernizace zařízení a vybavení odborné učebny přírodopisu a chemie, školní dílny a keramické dílny Základní školy, Praha 8, Žernosecká 3. ...
Více