Realizované projekty

Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Šablony OP PPR pro CMŠ Laura

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Zábava s přírodou

Projekt spočívá v modernizaci učebny přírodních věd na multimediální laboratoř a ve vybudování venkovního altánu a to prostřednictvím drobných stavebních prací, nákupem moderních výukových pomůcek a interaktivních prostředků, které jsou pro moderní způsob výuky nepostradalené. Projekt se zaměřuje na předměty přírodních věd ? fyzika, chemie, přírodověda, přírodopis. Součástí projektu je ...
Více


Sociální podnik – web na služby

Projekt je zaměřen na založení sociálního podniku se záměrem provozovat specializovaný internetový obchod na prodej služeb. Jedná se o prodej služeb retailovým zákazníkům, domácnostem (dále jen zákazníci) v oblasti úklidu, stavebních prací, např. rekonstrukce bytových jader a koupelen, drobná údržba nebo péče o zahradu. Naším cílem je pomoci nabídnout zákazníkům ...
Více


Komunitní centrum Elpida

Projekt umožní vznik a rozvoj kulturně komunitního centra pro seniory,jehož cílem bude podpora soc.soudržnosti a soc.začleňování společenství v podobě propojování seniorů a osob ohrožených soc.vyloučením s místní komunitou.Za tímto účelem bude v rámci komunitního centra uskutečňována rozličná škála aktivit k přemostění bariér mezi oběma skupinami a zároveň bude přispívat k ...
Více


V SOULADU S PŘÍRODOU ZŠ A MŠ SLIVENEC

Hlavním cílem projektu je modernizace multimediální odborné učebny pro výuku přírodovědných předmětů (chemie, matematiky, fyziky, přírodopisu, zeměpisu), která podpoří individuální vzdělávání žáků a zkvalitní a zatraktivní proces výuky ZŠ a MŠ Slivenec, coz povede ke zvýšení odborných kompetencí žáků v přírodních vědách a práce s digitálními technologiemi. ...
Více


Inkluze a multikulturní vzdělávání v MŠ Pro Family s. r. o.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Modernizace učebny a laboratoře biologie

Výsledkem předkládaného projektu je modernizace učebny pro přírodní vědy a laboratoře biologie, která bude odpovídat požadavkům dnešní doby. Odborné pracovny budou sloužit pro rozvoj klíčových kompetencí – přírodní vědy a v návaznosti na tuto kompetenci bude dále rozvíjena práce s digitálními technologiemi. ...
Více


Vybudování laboratoře pro hodnocení kvality tisku

Předkládaný projekt se zaměřuje na zkvalitnění odborného vzdělávání prostřednictvím zajištění kvalitní vzdělávací infrastruktury v budově Střední školy mediální grafiky a tisku. Konkrétně dojde ke vzniku laboratoře pro hodnocení kvality tisku, která bude vybavena plotrem pro tisk rolového i deskového materiálu a řezacím plotrem. Laboratoř bude pomocí ICT technologií propojena v ...
Více


I naši žáci potřebují kvalitní technické zázemí

Projekt je zaměřený na modernizaci vybavení odborných učeben Střední školy designu a umění, knižní kultury a ekonomiky Náhorní, které přispěje k dalšímu rozvoji klíčových kompetencí cílové skupiny projektu – žáků školy. Cíl projektu bude naplněn vytvořením/vybavením 7 odborných učeben pro zajištění kvalitní výuky odborných předmětů. Jednoznačně dojde ke zvýšení úrovně ...
Více


Šablony OP PPR pro MŠ sv. Klimenta

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Modernizace jazykové učebny v Základní škole V. Vančury, Praha-Zbraslav, U lékárny 593

Výsledkem předkládaného projektu je vytvoření moderní jazykové multimediální učebny, která bude odpovídat požadavkům dnešní doby. Odborná učebna bude sloužit pro rozvoj klíčových kompetencí – komunikace v cizích jazycích žáků II. stupně a v návaznosti na tuto kompetenci bude dále rozvíjena práce s digitálními technologiemi. ...
Více


MŠ Lohniského 830 – multikulturní šablony

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Modernizace ZŠ a MŠ Ohradní

V rámci projektu dojde k vytvoření jazykové laboratoře sloužící primárně k zvýšení klíčových kompetencí v oblasti komunikace v cizích jazycích a práce s digitálními technologiemi. Projekt je určen žákům základní školy od 1. do 9. ročníku, v rámci projektu bude uzavřena spolupráce s dalšími školami prostřednictvím memorand. Projekt je komplementární ...
Více


MODERNIZACE ZŠ CAMPANUS II

Výsledkem předkládaného projektu je vytvoření moderní učebny Zeměpisu a učebny Cvičný byt, která bude odpovídat požadavkům dnešní doby. Odborná učebna Zeměpisu bude sloužit pro rozvoj klíčových kompetencí – přírodní vědy a v návaznosti na tuto kompetenci bude dále rozvíjena práce s digitálními technologiemi, učebna Cvičný byt bude sloužit pro rozvoj ...
Více


Lepší zítřky – cesty k integraci sociálně znevýhodněných osob

Cílem spolku je postavit na zkušenostech svého zakladatele vysoce etický model odpovědného integračního sociálního podniku, který bude pomáhat společnostem, neziskovým a příspěvkovým organizacím čerpat zdroje na své rozvojové aktivity z různých fondů a zároveň přispěje ke snížení nezaměstnanosti osob ohrožených na trhu práce v Praze. Nový sociální podnik bude svým ...
Více


Vybudování pekárny jako sociálního podniku SPSJ s.r.o.

Projekt je zaměřen na vznik a vybudování sociálního podniku, který bude působit v oblasti výroby pekařských a cukrářských výrobků. Cílem je vybudovat prosperující podnik, který bude vytvářet pracovní příležitosti pro osoby z vybraných cílových skupin a zároveň se bude řídit principy sociálního podnikání, které jsou definovány v podnikatelském plánu a ...
Více


Lepší zítřky – cesty k integraci sociálně znevýhodněných osob

Cílem spolku je postavit na zkušenostech svého zakladatele vysoce etický model odpovědného integračního sociálního podniku, který bude pomáhat společnostem, neziskovým a příspěvkovým organizacím čerpat zdroje na své rozvojové aktivity z různých fondů a zároveň přispěje ke snížení nezaměstnanosti osob ohrožených na trhu práce v Praze. Nový sociální podnik bude svým ...
Více


Modernizace elektrotechnické laboratoře

Vybudování učebny elektrotechniky a elektronického měření, která bude využívána pro realizované obory Informační technologie a Autotronik. ...
Více


Šablony OP PPR pro MŠ Pod buky

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


MODERNIZACE VÝUKY JAZYKŮ NA ZŠ DR.E.BENEŠE

Výsledkem předkládaného projektu je vybavení dvou jazykových učeben a prostřednictvím osazení technikou z nich vybudovat multimediální jazykové laboratoře. Učebny budou sloužit pro rozvoj klíčových kompetencí – komunikace v cizích jazycích žáků I. stupně a v návaznosti na tuto kompetenci bude dále rozvíjena práce s digitálními technologiemi. ...
Více