Realizované projekty

Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

MŠ Motýl Inkluze – OP Praha pól růstu

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol a komunitní aktivity pro podporu inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Společně si rozumíme GL

kombinaci následujících témat: projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Šablony OP PPR pro ZŠ a MŠ generála Františka Fajtla DFC

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Společně si rozumíme PORG

kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. DOPLŇTE: Roční obrat organizace v EUR: 6 520 072 Údaje o CS: – celkový počet dětí/žáků 762 – počet dětí/žáků s OMJ ...
Více


Multikulturní šablony pro ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. DOPLŇTE: Roční obrat organizace v EUR: 2 259 549,6 EUR Údaje o CS: – celkový počet dětí/žáků školy (platný k 09/2017): 770 – počet dětí/žáků s OMJ na škole: 55 ...
Více


Společně si rozumíme 1KŠPA

kombinaci následujících témat projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Multikulturní rozvojový projekt MŠ U Uranie

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů , vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity. ...
Více


Multikulturní rozvoj pedagogů MŠ Vokovická

Projekt je zaměřen na kombinaci témat: vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Inkluze a multikulturní vzdělávání v MŠ Libocká

Projekt je zaměřen na kombinaci témat vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol a komunitní aktivity. ...
Více


Evropa v naší školce

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Slivenecká škola objevuje

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů/zákon. zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Náš společný svět

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluz. prostředí škol. ...
Více


MŠ b fresh Praha

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Mateřská škola bez hranic

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Společně si rozumíme GMVV

kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Multikulturní šablony pro ZŠ Nepomucká

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Spojme síly

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů/zákon. zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků a pracovnic škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Přístavba mateřské školy K Lukám, Praha 4 – Libuš

Cílem projektu je navýšit kapacitu pro umisťování dětí předškolního věku do předškolních zařízení, a tím rozšířit potenciál zaměstnanosti rodičů s dětmi předškolního věku. Předmětem projektu je přístavba nového pavilonu pro dvě třídy ve stávajícím areálu Mateřské školy K Lukám a rozšíření její kapacity o jednu třídu pro celkem 48 dětí ...
Více


OPPPR – 28 Inkluze a multikulturní vzdělávání

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů/zákon. zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Podpora inkluze na Základní a mateřské škole Radlická

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více